Mors Cup

Thisted Sejlklub´s distancesejlads : ALTID 2. weekend i juni....  
Læs mere >>

Ungdoms afdelingen

Thisted Sejlklubs ungdomsafdeling ...
Læs mere >>

Velkommen til Thisted Sejlklub

Thisted Sejlklub byder ALLE sejlere fra nær og fjern VELKOMMEN TIL THISTED - vi er en veldrevet og aktiv klub med nye moderne faciliteter til alle, når man er i havn og skal nyde havnemiljøet og ferien. 

Med Thisted Sejlklub som base og udgangspunkt, kan man udforske den fantastiske Limfjord - her vil både den erfarne og den mere uøvede sejler kunne glæde sig over det pragtfulde sejlerfarvand - Thisted Sejlklub glæder sig til dit besøg ! 

Galleri

Nyheder

Projekt J70 - ungdomsafdelingen

Skrevet af Simon Kristensen.

Torsdag aften havde vi orienteringsaften vedr. ovennævnte, hvor bestyrelsen, suppleret med Per Hovmark, forklarede omkring tankerne der ligger bagved ”projektet” og om økonomi m.v.

Der var såvel positive som negative tilkendegivelser blandt de fremmødte.

De negative går overvejende på en frygt omkring økonomien, hvorfor jeg på bestyrelsens vegne finder anledning til at fremhæve følgende:

Det er ikke hensigten, at købet og driften af de 2 j70-både skal belaste klubbens økonomi udover, hvad vi allerede bruger til ungdomsarbejdet

Der er i realiteten 2 risici, når vi taler økonomi.

Den ene er selve anskaffelsen af de 2 både, og den anden er driften.

Anskaffelse:

Der skal ikke indkøbes både uden, at finansieringen heraf er 100% på plads og betryggende.

Vi budgetterer med følgende finansiering, idet anskaffelsesudgiften til 2 nye både andrager tkr. 850:

Fondsmidler, fx A.P. Møller, tkr. 450, sponsorer tkr. 200 og egenfinansiering tkr. 200, i alt tkr. 850.

Vi har sendt 2 ansøgninger til fonde, og har p.t. 4-5 aftaler med potentielle sponsorer, hvoraf 1 har givet tilsagn om et beløb.

Egenfinansieringen har vi fra overskud fra VM H-både i 2013 tkr 150, overskud fra ligastævne 2016 tkr. 35, Stentofts Fond tkr 80, indtægter fra reklametårn årligt tkr. 20 , og med fradrag af ligadeltagelse og kørepenge til H-båds VM de sidste par år. Altså penge, som allerede er ”øremærket” formålet.

Opnår vi ikke en tilfredsstillende finansiering, falder projektet.

Falder finansieringen på plads, har vi i realiteten en risiko på tkr. 200 i 2 både med 1. prioritet med anskaffelsesværdi tkr. 850 og handelspris på brugt markedet om 2-3 år forventeligt tkr. 600 ud fra kendte priser p.t.

Vore tanker er, at lykkes projektet herefter ikke p.g.a. manglende tiltrækning af unge sejlere, utilfredsstillende løbende drift etc., vil bådene kunne sælges igen og vi bør kunne holde pengene hjemme. Såvel de tkr. 200 som det underskud driften måtte have påført os.

Naturligvis skal vi respektere de betingelser, som donationer fra fondsmidler må være betinget af. Og det samme gælder krav fra sponsorer. Typisk vil der være et vist åremålskrav. Vi skal selvfølgelig vurdere på evt. krav og i bestyrelsen beslutte, om de er ”spiselige” ud fra en samlet risikobetragtning.

Den løbende drift:

Den løbende drift skal hvile i sig selv – det er målsætningen.

Vi budgetterer med driftsudgifter på årligt ca tkr. 25 pr. båd. Disse dækker forsikring tkr. 8, afskrivning af sejl tkr. 7,5 og småreparationer indenfor selvrisiko m.v. for resten.

Indtægtssiden er sponsorer og events tkr. 15 og bruger betaling interne og eksterne tkr. 12.

Herefter går driften i 0 inden forventet tilgang af nye sejlere i ungdomsafdelingen. De skal naturligvis betale kontingent, som kan indgå i driftsregnskabet. Vi har i øvrigt allerede tilkendegivelser fra unge, som udtrykker ønske om at sejle, hvis muligheden viser sig.

I vore forhandlinger med sponsorer vil vi forsøge at afklare, om vi kan forvente en indtægt som budgettet herfra.

Bådene skal i øvrigt ikke anvendes til ligastævner. Ligaen ejer selv deres både, som anvendes til afvikling af stævner. Men de skal bl.a. anvendes til træning til deltagelse i Ligaen.

Jeg håber, at ovennævnte giver de af klubbens medlemmer, som frygter lidt for økonomien, en tryghed for, at vi ikke ”satser kassen”. Det gør vi ikke!

Der er lang vej endnu, inden projektet bliver en realitet, og der er mange sten, som vi skal have fejet af vejen. Vi har ikke svar på alle spørgsmål, men får det. Og der dukker helt sikkert også problemstillinger op, som vi ikke havde forudset og må løse, som de kommer. Vi har dog tænkt på meget allerede.

Der er heller ingen garanti for, at tingene bare lykkes, fordi vi køber 2 J70-både – der kommer til at ligge et stort arbejde i fremadrettet at få successen i hus.

Men gør vi ingenting, sker der ingenting. Og nu gør vi det så kontrolleret, selv om det var nemmest at lade stå til.

For bestyrelsen har ungdomsarbejdet høj prioritet. Såvel set i relation til udviklingen i klubben, hvor vi gerne vil sænke aldersgennemsnittet, udbrede kendskabet til klubben og skabe fremdrift – det er en del af formålsparagraffen i vore vedtægter -, som set i relation til vore omgivelser, herunder ikke mindst Thisted Kommune.

I vore forhandlinger omkring fremtidig lokalplan indgår ungdomsarbejde og udviklingen heraf, som en væsentlig del i argumentationen for, at vi skal sikres nødvendige arealer og faciliteter.

Driften og likviditeten i klubben er p.t. meget fin, så der er også plads til andet end ungdomsarbejde, selv om vi trækker tkr. 200 ud af driftskreditten.

Er der spørgsmål til ovennævnte, så ret endelig henvendelse.

Informationsaften vedrørende "Projekt J70"

Skrevet af Simon Kristensen.

Et udvalg i bestyrelsen har sammen med Per Hovmark gennem vinteren vurderet på mulighederne for at styrke ungdomsarbejdet i alderssegmentet 15-25 år i sejlklubben.

Lars Klemme og Co. udfører i dag et fint arbejde med de helt unge juniorer. Når de unge når konfirmationsalderen, må vi imidlertid nok konstatere, at vi i klubben mangler et seriøst  tilbud, der kan give dem fart og vind i håret og være med til at fastholde deres interesse for sejlads.

For et par år siden valgte vi bl.a. på den baggrund at tilmelde os Sejlsportsligaen, idet dette måske kunne være en "øjenåbner" for sportssejlads. Vi sejler igen i år i Ligaen, og planen er, at vi skal have nedsat gennemsnitsalderen i klubbens båd.

Med den målsætning at fastholde/tiltrække de unge, at give mulighed for træning til Ligaen og udvikle nye unge sejlere, er det derfor vores målsætning, at vi via fondsmidler, sponsorater og egne midler kan erhverve 2 stk. sportsbåde af mærket J70, som er den båd, DS benytter i Ligaen.

Vi har derfor udarbejdet ansøgning til fondsmidler, koncept til tegning af sponsorater og budget for drift og samlet økonomi, ligesom vi har vurderet på organisering. 

Vi vil gerne fortælle mere om vore tanker, hvorfor vi indkalder til informationsaften i sejlkubben torsdag, d. 16.3.2017 kl. 19.00, hvor vi nærmere vil redegøre for ovennævnte. Alle er velkommen,  og tilmelding er ikke nødvendig.

Aktivitetsdag og udvalgsaften

Skrevet af Simon Kristensen.

Aktivitetsdag er planlagt til onsdag d. 26.4. Materielforvalter Jørgen Møller Larsen vil senere orientere nærmere herom.

Udvalgsaften er planlagt til fredag d. 24.3. Aftenen er for medlemmer i diverse udvalg, "brobisser" m.fl. og personlig invitation vil blive sendt i løbet af den kommende uge pr. mail eller post, hvis ikke vi har mailadresse.

Hiv ankeret op og lad gå – sæt kursen mod Livø…..

Skrevet af Jørgen Møller Larsen.

PLAKATaA4.JPG vises

 

 

Livet er til for at leves… Livø er til for at opleves…

 

Et nyt tiltag er ved at blive etableret på Livø – Forårs Jazz, nogle af de garvede Jazz veteraner som har sat deres fodaftryk på Livø gennem mange år, har nu sat sig sammen med den nye forpagterpar Ulla og Jesper og arrangere Forårs Jazz. Vi vil gerne reserver plads til jazzvenner til søs så i kan kommer sikkert i havn, derfor har vi beslutte at reservere et antal borde til jer søens folk!

Musikken er selvfølgelig omdrejningspunktet i et sådant arrangement og da et af Europas mest succesrige Jazz orkestre, Second Line fra Sverrig blev spurgt om de havde lyst til at komme til Livø sprang de straks til, så der venter en kanon oplevelse for deltagerne på dette års Forårs jazz – derudover har et fantastisk Norsk band New Orleans Jazz Cab meldt sig også, Neanders Jazzband sammen med Advokaterne, Løgstør Paraders og Limfjordens Sønner, så der bliver sikker bal på kajen også, men det er jo op til deltagerne

Provianten leveres af det nye forpagterpar, så i kan glæde jer.

Livet er jo til for at leves og det bliver den til forårs Jazzen 2017 19.-20. maj.

Havnen på Livø er klar til at tage imod dig og dine sejlervenner, så hiv ankeret op og lad gå – sæt kursen mod Livø….. og vær med til at skabe en årlig tilbagevendende tradition.

Hvor: Livø

Hvornår: 19.20. maj 2017

Kontakt Luffe på telefon 24 67 70 81 eller send ham en mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. og sig du vil have plads ved sejlerbordene.  Se: www.foraarsjazz.dk

Hiv ankeret op og lad gå –

sæt kursen mod Livø…..

Flodskipper Certifikat

Skrevet af Simon Kristensen.

Lørdag,  d. 25/2 kl 10.00 vil der være mulighed for at tage et Flodskipper Certifikat i Thisted Sejlklub i samarbejde med FTLF.

For tilmelding eller mere info kontakt:

Nikolaj Rossing ( Sagitta 35 ) - mobil: 40519111 eller mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

UA-40542404-1