Mors Cup

Thisted Sejlklub´s distancesejlads : ALTID 2. weekend i juni....  
Læs mere >>

Ungdoms afdelingen

Thisted Sejlklubs ungdomsafdeling ...
Læs mere >>

Velkommen til Thisted Sejlklub

Thisted Sejlklub byder ALLE sejlere fra nær og fjern VELKOMMEN TIL THISTED - vi er en veldrevet og aktiv klub med nye moderne faciliteter til alle, når man er i havn og skal nyde havnemiljøet og ferien. 

Med Thisted Sejlklub som base og udgangspunkt, kan man udforske den fantastiske Limfjord - her vil både den erfarne og den mere uøvede sejler kunne glæde sig over det pragtfulde sejlerfarvand - Thisted Sejlklub glæder sig til dit besøg ! 

Galleri

Nyheder

Opslag fra juniorafdelingen

Skrevet af Simon Kristensen den .

I ungdomsafdelingen havde vi indtil i dag (25.10.2016)  4 stk. optimistjollemodeller, som den på billedet.

De er hjemmelavede og har ”kostet” en del timer at fremstille. Vi har haft megen glæde af at bruge dem til teoriundervisning og leg i klubhuset.

Stor var irritationen og vreden, da vi opdagede at kun 1 er ladt tilbage. Hvem i alverden kan finde på at fjerne de tre, og til hvad?

Lars Klemme

optimistjolle

Bade- og toiletrum for gæstesejlere er lukket for vinteren

Skrevet af Jørgen Møller Larsen den .

Nu er sejlersæsonen ved at være slut.

Bade- og toiletrum for gæstesejlere er derfor lukket. Det vil i en af de nærmeste dage blive rengjort, og vand tappes af anlægget til brusere og toilet.

På mandag den 7. november vil vand og strøm til broerne blive afbrudt. Dog vil der være adgang til strøm på bro F (fiskerihavnen) hele vinteren. Medlemmer, der ønsker at have deres båd i vandet gennem vinteren, kan flytte båden ind på bro F.

Der bliver lukket for vandet på vinterpladsen og i jollehuset midt i november, så vi kan undgå frostskader.

Dagsorden til generalforsamling mandag, d. 7.11.2016 kl. 19.25

Skrevet af Simon Kristensen den .

Dagsordenen er som følger:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
4. Behandling af eventuelt indkomne forslag, herunder forslag til vedtægtsændringer.
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg af formand
7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen
9. Valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant
10. Valg af udvalg (dommerudvalg, kapsejladsudvalg, målerudvalg samt festudvalg)
11. Eventuelt

Ad 3: Regnskabet for 2016 vedlægges her:

Ad 4: Der er indkommet 2 forslag:

1. Forslag om indkøb af større brugt traktor, som kan matche de krav, som klubbens medlemmer har.

2. Forslag om, at der etableres separate el-målere på broerne, således at den enkelte mere retfærdigt afregner efter konkret forbrug.

Ad 6. Simon Kristensen modtager genvalg

Ad 7. Jens Mølgaard og Claudia Werner er på valg - de modtager begge genvalg.

Thisted, den 27. oktober 2016 / Bestyrelsen

UA-40542404-1