Mors Cup

Thisted Sejlklub´s distancesejlads : ALTID 2. weekend i juni....  
Læs mere >>

Ungdoms afdelingen

Thisted Sejlklubs ungdomsafdeling ...
Læs mere >>

Velkommen til Thisted Sejlklub

Thisted Sejlklub byder ALLE sejlere fra nær og fjern VELKOMMEN TIL THISTED - vi er en veldrevet og aktiv klub med nye moderne faciliteter til alle, når man er i havn og skal nyde havnemiljøet og ferien. 

Med Thisted Sejlklub som base og udgangspunkt, kan man udforske den fantastiske Limfjord - her vil både den erfarne og den mere uøvede sejler kunne glæde sig over det pragtfulde sejlerfarvand - Thisted Sejlklub glæder sig til dit besøg ! 

Galleri

Nyheder

Bestyrelsesmøde 9. oktober 2012

Skrevet af Claudia Werner.

BestyrelsesmødeTilstede: Jens Erik Hald, Simon Kristensen, Niels Jørgen Pedersen, Claudia Werner

Fraværende : Jens Mølgaard Møde var indkaldt af Jens Erik Hald

1. Planlægning af generalforsamling mandag den 5. Nov. 2012 kl 19:30

Simon sørger for at der indkaldes til generalforsamling via annonce i avisen. Dirigent : Bestyrelsen forslår Arenfred Toft Larsen Jens Erik fremlægger stikord/disposition til ”bestyrelses beretningen” til godkendelse inden generalforsamling Gennemgang af regnskabet : Simon kommer med flere bilag f.eks til brændstof, kørsel, kapsejladsgrej.

Bestyrelsesmøde referat 8. marts 2012

Skrevet af Claudia Werner.

Bestyrelsesmøde den 08-03-2012 på Roshagevej 4, Hanstholm

Tilstede: Jens Erik Hald, Simon Kristensen, Niels Jørgen Pedersen, Jens Mølgaard, Claudia Werner

Møde var indkaldt af Jens Erik Hald

 

1. Orientering om arbejdet i styregruppen for VM udtagelsesstævnet 2012 og VM 2013 for H-både m.v.

Niels Jørgen orienterer om situationen der opstod efter en artikel i avisen omkring tilskud / underskuds garanti til H-båd VM 2013 fra Thisted kommune.

Bestyrelsen har ikke været tilstrækkelig informeret og mangler indblik i økonomi / budget, konditioner af tidskud.

Bestyrelsesmøde 30. november 2011

Skrevet af Claudia Werner.

 Tilstede: Jens Erik Hald, Niels Jørgen Pedersen, Jens Mølgaard, Claudia Werner Fraværende: Simon Kristensen

Møde var indkaldt af Jens Erik Hald.

1. Konstituering af bestyrelsen

  • Formand : Jens Erik Hald
  • Næstformand : Jens Mølgaard
  • Kasserer: Simon Kristensen
  • Materialeforvalter : Niels Jørgen Pedersen
  • Sekretær : Claudia Werner

2. Afklaring af mødet med BEAS

Foreløbig er der ikke penge til at finansiere et BEAS adgangssystem. Målet er at investere i et moderne adgangs/kontrolsystem hurtigst mulig - når der er økonomi til det.

Bestyrelsesmøde 3.marts 2011

Skrevet af Administrator.

Bestyrelsesmøde den 03-03-2011 på Roshagevej 4 , Hanstholm

Tilstede: Jens Erik Hald, Simon Kristensen, Niels Jørgen Pedersen, Jens Mølgaard, Claudia Werner

Mødet var indkaldt af Jens Erik Hald

1. Det videre forløb omkring etablering af bade – og toiletforhold: - teknisk ansvarlig for projektet er Niels Jørgen Pedersen. - Niels Jørgen indhenter flere tilbud (Johannes) og tjekker tilbud / priser. - Udgangspunkt er de foreliggende tegninger - Start på byggeprojektet : lige efter JSU - Niels Jørgen undersøger priser og muligheder for låsesystemer. - Jens Erik undersøger tilskudsmuligheder, Dansk sejlerunion skal spørges. - Simon undersøger finansieringsmuligheder samt moms problematikken. - Simon undersøger, om der kan gives dispensation mht. hans fortsatte forbliven i bestyrelsen, hvis Sparekassen skal finansiere byggeriet. Deadline : Finansieringen, moms skal være afklaret senest 1.maj 2011. Tilskudsmuligheder undersøges løbende.

2. Forslag omkring autocampere, skal vi lave en parkering for disse/evt. tilladelser Der bliver ikke lavet noget om. Autocampere er velkomne og bliver opkrævet for et gebyr. Men der skal ikke annonceres.

3. Afmærkning af kabler i forbindelse med betaling for landstrøm Niels Jørgen fremviser muligheder : det kan være et plastikmærke eller en klistremærke. Jens Mølgaard undersøger priser og muligheder, det skal ikke koste over 1000 dkr En tilbagemelding sker via Email.

4. Dansk sejlunion : strategimøde den 7. marts, generalforsamling den 26.marts, klubudvikling Jens Erik deltager i strategimøde den 7.marts. Jens Erik deltager i generalforsamling den 26.marts. Der er grønt lys for indgåelse af en udviklingsaftale med DS.

5. Eventuelt Aktivitetsdag skal være onsdag den 13-04-2011 kl. 17. Der afsluttes med øl og røde pølser.

For referat Claudia Werner 

UA-40542404-1