Mors Cup

Thisted Sejlklub´s distancesejlads : ALTID 2. weekend i juni....  
Læs mere >>

Ungdoms afdelingen

Thisted Sejlklubs ungdomsafdeling ...
Læs mere >>

Velkommen til Thisted Sejlklub

Thisted Sejlklub byder ALLE sejlere fra nær og fjern VELKOMMEN TIL THISTED - vi er en veldrevet og aktiv klub med nye moderne faciliteter til alle, når man er i havn og skal nyde havnemiljøet og ferien. 

Med Thisted Sejlklub som base og udgangspunkt, kan man udforske den fantastiske Limfjord - her vil både den erfarne og den mere uøvede sejler kunne glæde sig over det pragtfulde sejlerfarvand - Thisted Sejlklub glæder sig til dit besøg ! 

Galleri

Nyheder

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling d. 12.12.2017

Skrevet af Simon Kristensen.

På den ordinære generalforsamling den 6.11.2017 stillede bestyrelsen forslag om vedtægtsændringer. Forslagene gik på ændring af regnskabsår, og som en konsekvens heraf flytning af tidspunkt for afholdelse af ordinær generalforsamling. Desuden var der forslag om undladelse af annoncering i Thisted Dagblag i forbindelse med indkaldelse til generalforsamlinger.

Generalforsamlingen var ikke beslutning p.g.a. for lille fremmøde, men forslagene blev ved afstemning besluttet med mere end 2/3 flertal. 

I medfør heraf indkaldes til ekstraordinær generalforsamling tirsdag, den 12.12.2017 kl. 19.00 i klubben.

Dagsorden er:

1. Valg af dirigent

2. Forslag til vedtægtsændringer, jf. indkaldelse til ordinær generalforsamling den 6.11.2017 og referat herfra (se hjemmesiden).

P.b.v.

Simon Kristensen, fmd.

Dagsorden til generalforsamling 2017

Skrevet af Simon Kristensen.

Dagsorden til generalforsamlingen d. 6.11.2017 kl. 19.30 i Thisted Sejlklub er som følger:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse - regnskabet er lagt ud på hjemmesiden. Det bemærkes, at regnskabet endnu er urevideret.

4. Behandling af eventuelt indkomne forslag, herunder forslag til vedtægtsændringer. 

- der er indkommet et forslag fra et ny medlem, der vedrører, hvordan vi forbedrer oplevelsen af at komme som nyt medlem til sejlklubben. 

- bestyrelsen stiller forslag til vedtægtsændring omkring ændring af regnskabsåret fra nu 1.10. til 30.9, til fremover at følge kalenderåret. Dette med henvisning til, at Thisted Kommune stiller krav om, at vi følger kalenderåret, såfemt vi fremadrettet skal kunne opnå tilskud til bl.a. ungdomsarbejde.

- hvis der er flertal for ændring af regnskabsår, og kun da, skal den ordinære generalforsamlling flyttes fra november til februar.

- bestyrelsen stiller forslag til, at vedtægternes bestemmelse omkring indkaldelse  af generalforsamling i Thisted Dagblad udgår.

På generalforsamlingen vil forslag til nye vedtægter som følge af ovennævnte blive forelagt og gennemgået.

5. Fastsættelse af kontingent

6, Valg af formand. Simon Kristensen modtager genvalg.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Per Hansen og Jørgen Møller Larsen er på valg. De modtager begge genvalg

8.Valg af 1 suppleant til bestyrelsen.

9. Valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant

10. Valg af udvalg (dommerudvalg, kapsejladsudval, målerudvalg samt festudvalg)

11. Eventuelt

Ad 7: Jens Mølgaard har desværre for nogen tid siden meddelt, at han midt i sin valgperiode ønsker at trække sig fra bestyrelsesarbejdet i Thisted Sejlklub. I hans sted indtræder suppleant, Peter Axelsen, i bestyrelsen. 

Thisted, d. 29.10.2017 / P.b.v. Simon Kristensen, fmd.

UA-40542404-1