Mors Cup

Thisted Sejlklub´s distancesejlads : ALTID 2. weekend i juni....  
Læs mere >>

Ungdoms afdelingen

Thisted Sejlklubs ungdomsafdeling ...
Læs mere >>

Velkommen til Thisted Sejlklub

Thisted Sejlklub byder ALLE sejlere fra nær og fjern VELKOMMEN TIL THISTED - vi er en veldrevet og aktiv klub med nye moderne faciliteter til alle, når man er i havn og skal nyde havnemiljøet og ferien. 

Med Thisted Sejlklub som base og udgangspunkt, kan man udforske den fantastiske Limfjord - her vil både den erfarne og den mere uøvede sejler kunne glæde sig over det pragtfulde sejlerfarvand - Thisted Sejlklub glæder sig til dit besøg ! 

Galleri

Nyheder

GENERALFORSAMLING - REFERAT

Skrevet af Lars Klemme.

Her i disse kolde efterårsdage er det da meget rart, at kunne varme sig med Referatet af Generalforsamlingen 

På trods af det kolde vejr pågår der stadig aktivitet på havnen - man kan ISÆR lægge mærke til vores oplagsplads - her er den nye pladsforvalter - Leo - virkelig ved at have styr på området.

Der henstilles til ( for Gud ved hvilken gang ) at ALLE BÅDVOGNE - hvad enten, de er med eller uden båd, at man monterer sit navn og telefonnummer i VANDTÆT materiale på sin bådvogn - dette af hensyn til at man HURTIGT skal kunne ringe om eventuelle skader m.v. her i vinterhalvåret - så GØR DET VENLIGST NU !!    

 

PRAKTISKE BEMÆRKNINGER NOVEMBER:

Skrevet af Lars Klemme.

Som altid - lige efter Generalforsamlingen - afbrydes VAND på samtlige broer; der vil indtil videre kun være vand til højtryksrenseren OG vaskepladsen - dette afbrydes når frosten begynder at melde sin ankomst.

Ligeså er det med El på broerne - her er El-standerne afbrudt nu, og der vil kun være El-forsyning på broen : Fiskerihavnen.

Her SKAL alle de både, der ønsker at "overvintre i vandet" lægge sig ind, og ønsker man strøm til sin båd i perioden fra nu og til 1. marts, er dette muligt herinde som det eneste sted - strømmen betales via de målere, der er fast i El-skabene.    

DET NYE KLUBÅR ER NU STARTET

Skrevet af Lars Klemme.

Klubårets 2 sidste markante begivenheder for Sejlklubben er nu afviklet, og et nyt klubår er påbegyndt.

Den 2. november afholdtes STANDERSTRYGNINGEN i et fantastisk flot efterårvejr, hvor et halvt hundrede medlemmer havde tilmeldt sig den traditionsrige dag, og hvor FISKEHUSET v/ Lisbeth og Per Jensen leverede en SUPER lækker og særdeles velsmagende buffet til stor glæde og fornøjelse for de tilmeldte medlemmer. TAK til festudvalget for en pragtfuld dag.

Som traditionen også byder, blev GENERALFORSAMLINGEN afholdt 2 dage senere, og her oplevede de ca. 50 fremmødte medlemmer en fin aften med den velkendte dagsorden - dygtigt dirigeret af PHILIP BRAND - sejlklubbens aktivitetsniveau har i det netop afsluttede klubår været kæmpestort - ISÆR på grund af det veloverståede og fantastisk veltilrettelagte VM-stævne for H-både, som også bidrog VÆSENTLIGT med et FLOT resultat - alt i alt en dejlig aften, hvor mangt og meget blev debateret i god ro og orden.

Sejlklubben har fået en ny bestyrelse - Jens Erik Hald havde valgt ikke at genopstille efter at have bestridt formandsposten på bedste måde siden 2005, og modtog selvfølgelig behørige klapsalver herfor !

Den nye bestyrelse for klubåret 2013-2014 har konstitueret sig således :

Formand : Simon ( Sparekasse ) Kristensen,

Næstformand : Jens Mølgaard,

Kasserer : Jakob Hanning,

Materialeforvalter : Niels Jørgen og

Sekretær : Claudia Werner.

Mere udførlig referat lægges på nettet snarest. 

        

      

Dagsorden til generalforsamlingen mandag den 4. november kl. 19:30

Skrevet af Jens Erik Hald.

Dagsorden til generalforsamlingen mandag den 4. november 2013 kl. 19:30 i Sejlklubbens lokaler.

(Bemærk: kl. 19:25 er der generalforsamling i sejlklubbens venner.)

 1.    Valg af dirigent
2.    Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3.    Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
4.    Behandling af eventuelt indkomne forslag, herunder forslag til vedtægtsændringer.
5.    Fastsættelse af kontingent
6.    Valg af formand
7.    Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
8.    Valg af 1 suppleant til bestyrelsen
9.    Valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant
10. Valg af udvalg (dommerudvalg, kapsejladsudvalg, målerudvalg samt festudvalg)
11. Eventuelt

Ad. 3. Det reviderede regnskab kan hentes her: Klik

Ad. 4. Behandling af eventuelt indkomne forslag, herunder forslag til vedtægtsændringer.

Der er indkommet forslag fra:

Leif Hummelshøj:

1. Musik og flag til hyggelig samvær på havnen kl. 20 .

   3 gange om ugen i juli mdr.

   Snedsted Garden gav et tilbud i 2013. (Kr. 7.500)

2. Musik og flag til hyggelig samvær på havnen kl. 20.

   7 gange om ugen i juli mdr.

   Snedsted Garden gav et tilbud i 2013. (kr. 15.000)


Karl Aage Drengsgaard:

  1. Bemyndigelse til klubbens bestyrelse til at anskaffe en ny mastekran eller forbedre den eksisterende mastekran, således at denne kan løfte op til 1000 kg.
  2. Opfordring til bestyrelsen om at undersøge mulighederne for at få en kraftigere bådkran.

Det forventes at forslagsstillerne selv giver en kortfattet fremstilling af forslagene.

Ad. 6. Valg af formand: Jens Erik Hald modtager ikke genvalg. Bestyrelsen indstiller Simon S. Kristensen.

Ad. 7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer: Niels Jørgen Pedersen og Simon S. Kristensen er på valg. Begge modtager genvalg. I Tilfælde af, at Simon S. Kristensen bliver valgt til formand foreslår bestyrelsen valg af Jakob Haaning til kasserer.

Ad. 10. Valg af udvalg: Der skal vælges nyt festudvalg, nyt Sct, Hans - udvalg, nyt medlem til udvalget omkring vinteropbevaringspladsen (I stedet for Poul Jensen) og et nyt medlem til MorsCup-udvalget.

STANDERSTRYGNING - TILMELDINGSFRIST :

Skrevet af Lars Klemme.

Der er jo snart STANDERSTRYGNING - husk på at sidste tilmeldingsfrist er IDAG - altså den 26.10 - så tag fat musen i halen og KLIK dig på !

Dette sker ved at klikke på Kommende Aktiviteter - STANDERSTRYGNING 2013 - lige til venstre her på siden !!   

UA-40542404-1