Mors Cup

Thisted Sejlklub´s distancesejlads : ALTID 2. weekend i juni....  
Læs mere >>

Ungdoms afdelingen

Thisted Sejlklubs ungdomsafdeling ...
Læs mere >>

Velkommen til Thisted Sejlklub

Thisted Sejlklub byder ALLE sejlere fra nær og fjern VELKOMMEN TIL THISTED - vi er en veldrevet og aktiv klub med nye moderne faciliteter til alle, når man er i havn og skal nyde havnemiljøet og ferien. 

Med Thisted Sejlklub som base og udgangspunkt, kan man udforske den fantastiske Limfjord - her vil både den erfarne og den mere uøvede sejler kunne glæde sig over det pragtfulde sejlerfarvand - Thisted Sejlklub glæder sig til dit besøg ! 

Galleri

Nyheder

Referat af Generalforsamling m.m.

Skrevet af Lars Klemme.

Lidt slendrian fra min side, har gjort at referatet af vores nyligt afholdte GENERALFORSAMLING først dukker op nu :

 

Generalforsamling Thisted Sejlklub, mandag den 3. november 2014, kl. 19.30.

Dagsorden:

1.       Valg af dirigent.

2.       Bestyrelsens beretning for det forløbne år

3.       Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse

4.       Behandling af eventuelt indkomne forslag, herunder forslag til vedtægtsændringer.

5.       Fastsættelse af kontingent.

6.       Valg af formand

7.       Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer

8.       Valg af 1 suppleant til bestyrelsen

9.       Valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant

10.   Valg af udvalg (dommerudvalg, kapsejladsudvalg, målerudvalg samt festudvalg)

11.   Eventuelt.

Ad. 3. Jakob Haaning lægger regnskab / link hertil ud på hjemmesiden

Ad.4.Iflg. aftale med Stine og Knud Erik Lundager, som forestår udleje af klubhuset, er der forslag om til drøftelse på generalforsamling om, at vi evt. udvider lejeperioden til også at omfatte del af maj og oktober måneder. Der vil blive redegjort nærmere for forslaget på generalforsamlingen

Der er ikke indkommet andre forslag.

Ad.6 Simon Kristensen modtager genvalg

Ad.7. Claudia Werner og Jens Mølgaard er på valg. Begge modtager genvalg.

 

Selve generalforsamlingerne forløb således :

Thisted Sejlklubs Venner fik først 30 sek. orientering, inden vi gik over til Generalforsamlingen i Thisted Sejlklub. 


1. Valg af dirigent:

Bestyrelsen foreslår Philip Brand som modtog valg og straks takkede de fremmødte herfor og konstaterede at GF var indkaldt i henhold til vedtægterne.

2. Bestyrelsens beretning:

Bestyrelsens beretning kan læses
Bestyrelsens beretninger .  

Bestyrelsens beretning blev godkendt.

3. Regnskab:

Kassereren Jakob Haaning gennemgik de væsentlige poster i regnskabet.

I år havde sejlklubben mange gæstesejler og hermed en pæn stigning i indtægter på havnepenge.

På udgiftssiden er der store poster:

En stor EL-regning, stigende i forhold til sidste år.

Vedligeholdelses af mastekran, som gennemgik store forbedringer i år.

Anskaffelse af dieseltanken. Alt tyder på at dieseltanken er blevet modtaget godt af sejlere og regnestykket som bestyrelsen havde foretaget inden købet, går op.

I alt viser Thisted Sejlklub en meget god økonomi.


Ingen spørgsmål eller kommentarer til regnskabet.

Regnskabet blev godkendt

4. Indkomne forslag:

Stine og Knud Erik Lundager, som forestår udleje af klubhuset, vil gerne udvide lejeperioden.

Der er tale om +/- 14 dage, sådan at klubhuset kan lejes en del af maj og oktober måneder. Der blev redegjort nærmere og forslaget kom til afstemning.

Forslaget blev nedstemt.


5. Fastsættelse af kontingent:

 Fastsættes uændret.

6. Valg af formand:

Simon S. Kristensen er genvalgt.

7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer:

Claudia Werner og Jens Mølgaard er genvalgt.

8.       Valg af 1 suppleant til bestyrelsen

 Per Hansen blev genvalgt som suppleant til bestyrelsen

9.       Valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant

Arnfred Toft Larsen og Peter Ottosen - Begge genvalgt
Per Hovmark er suppleant

10.   Valg af udvalg (Dommerudvalg, kapsejladsudvalg, målerudvalg samt festudvalg)

-       Dommerudvalg:  ad hoc udvalg.

-       Klubmesterskab: ad hoc udvalg

-       Kapsejlads udvalg :

 • Mors Cup : uændret (Jens Mølgaard, Arne Bruun, Lars Klemme, Peter Ottosen, Finn Josefsen)
 • Trimsejladser : uændret (Lars Kongsøre, Kurt Villadsen, Poul /Pølle Jensen

-       Målerudvalg :  Karl Peter Krarup, Finn Søgaard

-       Sponsorudvalg : uændret : Jens Mølgaard,Niels J. Pedersen

-       Juniorafdeling : Lars Klemme, Nikolaj , Philip Brand, Ejgild Madsen

-       PR – Presseansvarlig : Bestyrelsen. Vedrørende juniorafdelingen arbejdes der på sagen - et par unge medlemmer vil gerne stille sig til rådighed.

-       Udlejning klubhuset : uændret , Stine Lundager

-       Festudvalg : Marianne Steffensen, Margit og Bjarne Kahr.

-       Stankt Hans fest : Ulrik Malle og Peter Axelsen

-       DS Turbøjer : uændret : Jens Jørgen ”Sjønne”  og Poul ”Snild”

-       Mads : Philip Brand

-       Swallow og Misse (?) : juniorafdeling

-       Sejlerskole : Tovholder : Ib Mygind , Karl Peter Krarup

-       Kran : Leif Hummelshøj

-       Klubhuset : Jens Jørgen ”Sjønne” Kristensen

-       Jolle huset : Niels Jørgen Larsen

-       Broformænd :

 • Vestbroen og Bryggen : Leo Mikkelsen
 • Fiskerihavn : Jens Mølgaard
 • Kongebroen : Ejgil Poulsen
 • Folkebådsbroen : Benny Madsen 
 • LM-broen : Birger Andersen
 • Lang Pontonbro : Per Buck
 • Østbroen : Gerard Brookmann
 •  

-       Vinterplads : Leo Mikkelsen

-       Træskibestævne : Lars Klemme, Jens Erik Hald

-       Havnepenge : Shell Tanken, Niels Jørgen Pedersen, Jens Mølgaard

 • Broformænd skal hjælpe med at mobiliserer flere hjælpere at ”gå med tasken” og kræve havnepenge ind.

GENERALFORSAMLING OVERSTÅET

Skrevet af Lars Klemme.

Så er vores GENERALFORSAMLING overstået for i år - god ro og orden og stort set genvalg til samtlige poster, så går det nok et års tid igen - referat lægges på nettet ved nærmeste lejlighed.

MEDLEMMERNE anmodes nu ( igen igen ) på det kraftigste om at få sig selv REGISTRERET NU inde på hjemmesiden med ISÆR MAIL - ADRESSER; det er snart ligeså galt som Det offentliges Digitale Postkasse - dér er der også rigtig mange, der "hænger" i bremsen - få det nu gjort : ind under THISTED SEJLKLUB på forsiden og foretag de få klik dér, som vil gøre det praktiske arbejde for bestyrelsen MEGET NEMMERE OG spare mange penge !!         

ALLE STRØMTAVLER på nær de 2 inde i Fiskerihavnen er nu afbrudt - det er hér man skal lægge sin båd, hvis man ikke ønsker at have den på vinteroplagspladsen. Alle strømudtag har indbyggede målere, og de er aflæst pr. 1. november- der afregnes efter disse i starten af marts måned - ELLER når man flytter tilbage til sin "rigtige plads.

 

   

Dagsorden til generalforsamlingen d. 3. nov. 2014.

Skrevet af Simon Kristensen.

Dagsordenen er som følger:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godendelse.
4. Behandling af eventuelt indkomne forslag, herunder forslag til vedtægtsændringer.
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg af formand
7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen
9. Valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant
10. Valg af udvalg (dommerudvalg, kapsejladsudvalg, målerudvalg samt festudvalg)
11. Eventuelt

Ad 3: Jakob Haaning lægger regnskabet/link hertil ud på hjemmesiden i den kommende week-end

Ad 4: Iflg. aftale med Stine og Knud Erik Lundager, som forestår udleje af klubhuset, er der forslag til drøftelse på generalforsamlingen om, at vi evt. udvider lejeperioden til også at omfatte del af maj og oktober måneder. Der vil blive redegjort nærmere for forslaget på generalforsamlingen.

Der er ikke indkommet andre forslag.

Ad 6. Simon Kristensen modtager genvalg

Ad 7. Claudia Werner og Jens Mølgaard er på valg - de modtger begge genvalg.

Thisted, den 24. okt. 2014 / Bestyrelsen

 

SERVICEBYGNINGEN ER LUKKET NED NU :

Skrevet af Lars Klemme.

Så er efterårsferien slut, og der kommer (sandsynligvis) ikke flere gæstesejlere inden vores Standerstrygning - der jo ligesom indikerer sæsonens slutning.

Nu er Servicebygningen LUKKET NED FOR SÆSONEN - det er derfor IKKE muligt at benytte vores Servicefaciliteter mere i indeværende år - dørene er totallåst, der er gjort TOTAL efterårsrent i hele Serviceafdelingen - solfangeranlægget er vinterklargjort fra Henrik VVS´s side, så eneste mulighed for toiletbesøg - i det hele taget - er herefter vore egne toiletter samt toiletterne i Klubhuset.

HUSK lige i dén forbindelse, at der nu IKKE blive foretaget rengøring ved toiletterne FØR sæsonstart næste år - så nu er det DIG SELV, der skal rydde op efter - ja : DIG SELV - men så véd alle jo også, at det bliver gjort på bedste måde..... 

Medlemmer, der møder eventuelle gæstesejlere fra nu af nede på havnen, bedes derfor oplyse til disse gæstersejlere, at ønsker man at benytte bad, skal man gå over på SHELL og købe poletter til HAVNENS BYGNING - det er den gule bygning ved siden af Svend Burgerfri - for at få adgang til bad - det gælder også vask og tørretumbling.

Strømmen på broerne afbrydes i weekenden her ved månedsskiftet, og som alle de tidligere år, vil det herefter KUN være El-standerne inde i Fiskerihavnen, der er forsynet med strøm. Det er også her, at de medlemmer, der vil "overvintre med både i vandet" skal ligge henover vinteren - der betales for strøm via de monterede målere i standerne - målerne ER aflæst hertil og der afregnes til foråret igen. 

Ovenstående er selvfølgelig "triste meldinger", men det er jo noget, der sker hvert år ved denne tid, så hold bare tårerne tilbage - der kommer forhåbentlig en ny sæson næste år.

Som bedes man lige huske på, at der snart er STANDERSTRYGNING den 1. november - tilmeld dig her på hjemmesiden inden sidste tilmeldingsfrist den 28. oktober OG at der jo også er vores GENERALFORSAMLING allerede den 3. november - så der er jo egentlig "nok" at tage sig til !

 

UA-40542404-1