Mors Cup

Thisted Sejlklub´s distancesejlads : ALTID 2. weekend i juni....  
Læs mere >>

Ungdoms afdelingen

Thisted Sejlklubs ungdomsafdeling ...
Læs mere >>

Velkommen til Thisted Sejlklub

Thisted Sejlklub byder ALLE sejlere fra nær og fjern VELKOMMEN TIL THISTED - vi er en veldrevet og aktiv klub med nye moderne faciliteter til alle, når man er i havn og skal nyde havnemiljøet og ferien. 

Med Thisted Sejlklub som base og udgangspunkt, kan man udforske den fantastiske Limfjord - her vil både den erfarne og den mere uøvede sejler kunne glæde sig over det pragtfulde sejlerfarvand - Thisted Sejlklub glæder sig til dit besøg ! 

Galleri

Nyheder

Dansk Sejlunions sejlsportsliga for klubhold 2015 - 2. division

Skrevet af Simon Kristensen den .

Dansk Sejunion har inviteret Thisted Sejlklub til at deltage i ovennævnte turnering i år. Vi skal deltage i 2. division.

Sejlsportsligaen er en turnering for 18 sejlklubber i Ligaen og 18 klubber i 2. division. Der skal afvikles 4 stævner. Stævnerne strækker sig over en weekend (lørdag/søndag). 1. stævne er i Skive d. 16-17. maj, så det er lige om lidt.....

Sejladserne afvikles i bådtypen J/70. Der er 6 både på banen ad gangen, og der sejles speed fleetrace af 12-15 minutters varighed. Mellem hver sejlads skiftes besætninger.

Vi skal stille med min. 4 mand og max. 8 til hvert stævne. P.t. har vi tilsagn fra 5 således, at vi kan opfylde minimumskravet. Men vi skal gerne være flere og gerne så mange, at vi bliver nødt til at foretage udtagelse til hvert stævne.

Det er vigtigt at præcisere, at der er tale om et klubhold, således at alle, der melder sig, får lov til at sejle - besætningerne er derfor ikke faste, og der kan/vil ske "flydende" udskiftninger.

Udover sejlere får vi brug for en eller flere førere til at sejle vores Rib-båd, som vi forpligter os til at medbringe til 2 af stævnerne. 1. gang er også her stævnet i Skive.

Vi har valgt at deltage i turneringen, idet dette forhåbentligt kan medvirke til at højne vores kapsejladskultur. Får vi succes kan det være, at vi vil få mulighed for at afvikle et af stævnerne til næste år og dermed "markedsføre" Thisted Sejlklub. Det må vi tage endelig stillng til, hvis vi måtte blive tilbudt muligheden.

Ovennævnte er alene en kort introduktion til turneringen - der kan læses mere herom på www.sejlsport.dk/mere/sejlsportsligaen

Er du interesseret i at deltage som sejler og/eller hjælper, opfordres du hermed til at deltage i et informationsmøde herom - mødet afholdes onsdag, d. 15.4.2015 kl. 19.00 i Sparekassen Thy, idet klubhuset er optaget denne aften. Der er indgang i Rådhusstræde.

Af hensyn til mødets gennemførelse vil vi gerne have din tilmelding senest på tirsdag, d. 14.4. Tilmelding vil være muligt via hjemmesiden i løbet af i morgen fredag.

APRIL : LIGGEPLAN, INFO MV.:

Skrevet af Lars Klemme den .

Så er påsken heldigvis overstået - der var MEGET aktivitet på havnen og en del medlemmers både fik vand under kølen igen.

Det betyder også, at man måske har behov for at se, hvor båden skal ligge denne sæson, så derfor er LIGGEPLANEN NU KLAR - den kan "ses" under PRAKTISK INFO på denne side - OG kære medlemmer : lad nu være med at fare i blæk-, kridt- eet eller andet hus, hvis der er lavet nogle småfejl - husk : I er heller ikke fejlfrie !

Der er selvfølgelig lavet nogle rokeringer - det gælder primært Folkebådbroen OG Kongebroen - her er der jo nyslåede pæle, så på disse broer er stort set ALT ændret - men ring til NJ hvis du føler dig forbigået / overset.  

Næste STORE SKRIDT er jo AKTIVITETSDAGEN den 16. april fra klokken 16 og frem - årets store investering er jo SF-stens belægning foran jollehuset, og derfor er det fra og med IDAG FORBUDT at anvende dette areal til masteklargøring ( eller for den sags skyld : noget som helst andet ) - entreprenøren kommer een af de nærmeste dage, og går  gang med at fjerne muldjorden samt klargøre med stabilt grus til selve flisebelægningen, som medlemmerne så formodes at udføre på aktivitetsdagen.

ALLE er selvfølgelig velkomne til at deltage denne dag og gøre hele systemet KLAR til sæsonen - hvad der påtænkes at blive udført, kan læses under THISTED SEJLKLUB / praktiske gøremål - og der afregnes efter veludført job med en styrbord ( grøn ) øl og en bagbord ( bestem selv farven )  pølse - begge dele selvfølgelig fra Byens førende virksomheder.

Ellers er der "kun" at sige : god alting og husk DAGLIGT at holde øje med denne hjemmesides digre og fyldestgørende aktivitetskalender - der er MANGE ting og møder på programmet.       

APRIL : FORÅRSFORNEMMELSER....

Skrevet af Lars Klemme den .

Så kom den endelig : den længe ventede APRIL - den første dag i forårsmånederne - måneden hvor medlemmerne mere eller mindre begynder at klargøre og sætte deres både i vandet - kort sagt en dejlig tid, vi nu går i møde.

Bestyrelsen har selvfølgelig IKKE ligget på den lade side i vinteren heller - igen har man lyttet til snakken på havnen og medlemmernes ønske om både det ene og andet, og derfor er vi glade for, netop idag at kunne præsentere dét projekt om et nyt MASTESKUR, som medlemmerne længe har ytret ønske om, og som vi har bedt et større østjysk proffessionelt arkitektfirma - Ranslirpa A/S - om hjælp til udfærdigelse af :

aprilsnar_2.jpg

Vi har valgt denne løsning - selvom den kostede et større honorar - fordi vi synes hele designet falder rigtig godt i tråd med de allerede eksisterende linier på vore smukke klubhus - selve placeringen kan måske synes uhensigtmæssigt, men det er det sidste areal, som vi i henhold til lokalplanen må bygge på, og når man fra vandsiden for eftertiden kommer sejlende, vil man få oplevelsen af visuelt kunne se 2 smukke ensartede - men dog forskellige bygninger.

Arbejdet med etableringen af Det nye Masteskur - der kan rumme 68 master i op til 25 meters længde, påbegyndes umiddelbart efter sommerferien, således at det kan være klar til den kommende vintersæson - eneste minus ved dette nye projekt er, at klubbens stolthed - klubstanderen - må vige sin plads og flytte om på P-pladsen og herfra vil klubbens kommende Standerhejsninger og Standerstrygninger så foregå.

Vi håber selvfølgelig, at dette nye tiltag, der har kostet et ikke ubetydeligt pengebeløb, vil falde i medlemmernes smag, og vi ønsker alle medlemmer en rigtig god påske !            

  

Danske Tursejlere - planlægningsmøde DT-Træf.

Skrevet af Simon Kristensen den .

Sejlklubben fik sidste år en henvendelse fra Danske Tursejlere (DT) angående afvikling af deres sommertræf. Dengang løb det "ud i sandet".

DT har nu igen rettet henvendelse, og vi har haft et opslag på hjemmesiden, hvor vi efterlyste hjælpere. Efter ok tilbagemelding herpå har vi meddelt DT, at vi er interesseret i arrangementet.

Arrangementet er programsat til 19., 20. og 21. juni 2015.

Som forberedelse til arrangemenetet kommer DT torsdag, d. 9. april til et planlægningsmøde. Jeg skal derfor ved nærværende anmode om, at såvel de som allerede har tilkendegivet, at de vil hjælpe, som de, der endnu ikke har nået at melde sig, møder op.

Mødet er aftalt til kl. 19.00.

Danske Tursejlere giver brød til kaffen og jeg har lovet forinden at meddele, hvor mange vi kommer.

For at jeg kan det, vil jeg gerne, at I tilmelder jer arrangementet under aktiviteter på hjemmessiden.

LIDT EFTERÅR FØR DET ENDELIGE FORÅR

Skrevet af Lars Klemme den .

Tiden går virkeligt stærk - Nikolai Rossing havde meget flot fået fat i foredragsholdere fra Langturssejlernes fremme, der fortalte om SEJLADS i Middelhavet : her er et referat fra Christina´s side : 

Mandag den 23. marts blev der i sejlklubben holdt et spændende foredrag om sejlads i det skønne Middelhav. Det var Kurt og Jytte fra Glyngøre, som har sejlet i Middelhavet gennem nogle år, som var at fortælle om deres mange oplevelser, men også om hvor det er godt at sejle, hvilken rute man skal tage, eller IKKE tage hvis man stikker 185 cm, og hvorfor man skal sejle bestemte steder på bestemte årstider eller sågar bestemte timer. 
Der blev ødslet ud med gode råd samt sjove fortællinger om gamle græske konger, prinsesser og orakler. Det var endnu en hyggelig aften med foredrag fra nogle skønne og spændende sejlere, og ca 30 -35 deltagere hørte om sejladsen.

Lige nu efterstår så : Hyggeaften - Vinstyrke 12 samt UDVALGSAFTENSMØDE - husk at melde til de forskellige begivenheder.

.... og endelig og også MEGET VIGTIGT : AKTIVITETSDAG den 16. april  !!

   

UA-40542404-1