Arbejdsopgaver i klubben

Skrevet af Administrator.

ARBEJDER DER ØNSKES UDFØRT VED GIVEN LEJLIGHED - siden ajourført d. 7. maj 2017

Medlemmerne opfordres - ÅRET RUNDT - til at komme med tiltag / ideer / opgaver / ønsker til Jørgen Møller, og disse vil så blive lagt ind på siden her efterhånden som de dukker op !