Historie

Skrevet af Administrator.

Thisted Sejlklub har rødder langt tilbage i tiden.

Den første gang man hører om en sejlklub i Thisted er i 1891, og det er således en af de ældst kendte sejlklubber i Danmark. Da der ikke findes protokoller tilbage til den tid, er det meget begrænset hvad man ved om klubben, men det har sikkert været en kombineret sejlklub og bådelaug.

Det næste skriftlige, der dukker op om klubben, er fra 1921. Om klubben har eksisteret fra 1891 til 1921, vides ikke med sikkerhed, men fra 1921 vidner gamle protokoller om sejlklubbens eksistens i såvel opgangs- som nedgangstider. Klubben har i mange år ført en omskiftelig tilværelse, og er adskillige gange blevet flyttet fra et område til et andet. Men fælles for alle omskiftelser har været, at klubben hver gang er flyttet til noget bedre, således at man i dag råder over alle nødvendige faciliteter for at drive en moderne sejlklub.


Thisted Sejlklub er i dag en af Limfjordens store klubber med ca. 300 medlemmer og 160 fartøjer. Klubben har ligesom andre klubber været inde i en rivende udvikling, der gør, at det til stadighed kniber med at skaffe bådpladser i samme tempo som antallet af fartøjer stiger. Klubben råder over klubhus. På nordsiden er der parkeringsplads til ca. 100 biler, og på sydsiden er der et stort græsareal, hvor gæster kan campere i forbindelse med kapsejladsstævner. Der forfindes kran (8 ton) og mastekran. Klubben bådpladser er placeret ved pontonbroer. Thisted Sejlklub har endvidere Juniorafdelingen for de unge medlemmer samt Sejlerskolen for alle.