Bestyrelsen

Bestyrelsesmøde 9. oktober 2012

Skrevet af Claudia Werner.

BestyrelsesmødeTilstede: Jens Erik Hald, Simon Kristensen, Niels Jørgen Pedersen, Claudia Werner

Fraværende : Jens Mølgaard Møde var indkaldt af Jens Erik Hald

1. Planlægning af generalforsamling mandag den 5. Nov. 2012 kl 19:30

Simon sørger for at der indkaldes til generalforsamling via annonce i avisen. Dirigent : Bestyrelsen forslår Arenfred Toft Larsen Jens Erik fremlægger stikord/disposition til ”bestyrelses beretningen” til godkendelse inden generalforsamling Gennemgang af regnskabet : Simon kommer med flere bilag f.eks til brændstof, kørsel, kapsejladsgrej.

Bestyrelsesmøde referat 8. marts 2012

Skrevet af Claudia Werner.

Bestyrelsesmøde den 08-03-2012 på Roshagevej 4, Hanstholm

Tilstede: Jens Erik Hald, Simon Kristensen, Niels Jørgen Pedersen, Jens Mølgaard, Claudia Werner

Møde var indkaldt af Jens Erik Hald

 

1. Orientering om arbejdet i styregruppen for VM udtagelsesstævnet 2012 og VM 2013 for H-både m.v.

Niels Jørgen orienterer om situationen der opstod efter en artikel i avisen omkring tilskud / underskuds garanti til H-båd VM 2013 fra Thisted kommune.

Bestyrelsen har ikke været tilstrækkelig informeret og mangler indblik i økonomi / budget, konditioner af tidskud.

Bestyrelsesmøde 30. november 2011

Skrevet af Claudia Werner.

 Tilstede: Jens Erik Hald, Niels Jørgen Pedersen, Jens Mølgaard, Claudia Werner Fraværende: Simon Kristensen

Møde var indkaldt af Jens Erik Hald.

1. Konstituering af bestyrelsen

  • Formand : Jens Erik Hald
  • Næstformand : Jens Mølgaard
  • Kasserer: Simon Kristensen
  • Materialeforvalter : Niels Jørgen Pedersen
  • Sekretær : Claudia Werner

2. Afklaring af mødet med BEAS

Foreløbig er der ikke penge til at finansiere et BEAS adgangssystem. Målet er at investere i et moderne adgangs/kontrolsystem hurtigst mulig - når der er økonomi til det.

Bestyrelsesmøde 3.marts 2011

Skrevet af Administrator.

Bestyrelsesmøde den 03-03-2011 på Roshagevej 4 , Hanstholm

Tilstede: Jens Erik Hald, Simon Kristensen, Niels Jørgen Pedersen, Jens Mølgaard, Claudia Werner

Mødet var indkaldt af Jens Erik Hald

1. Det videre forløb omkring etablering af bade – og toiletforhold: - teknisk ansvarlig for projektet er Niels Jørgen Pedersen. - Niels Jørgen indhenter flere tilbud (Johannes) og tjekker tilbud / priser. - Udgangspunkt er de foreliggende tegninger - Start på byggeprojektet : lige efter JSU - Niels Jørgen undersøger priser og muligheder for låsesystemer. - Jens Erik undersøger tilskudsmuligheder, Dansk sejlerunion skal spørges. - Simon undersøger finansieringsmuligheder samt moms problematikken. - Simon undersøger, om der kan gives dispensation mht. hans fortsatte forbliven i bestyrelsen, hvis Sparekassen skal finansiere byggeriet. Deadline : Finansieringen, moms skal være afklaret senest 1.maj 2011. Tilskudsmuligheder undersøges løbende.

2. Forslag omkring autocampere, skal vi lave en parkering for disse/evt. tilladelser Der bliver ikke lavet noget om. Autocampere er velkomne og bliver opkrævet for et gebyr. Men der skal ikke annonceres.

3. Afmærkning af kabler i forbindelse med betaling for landstrøm Niels Jørgen fremviser muligheder : det kan være et plastikmærke eller en klistremærke. Jens Mølgaard undersøger priser og muligheder, det skal ikke koste over 1000 dkr En tilbagemelding sker via Email.

4. Dansk sejlunion : strategimøde den 7. marts, generalforsamling den 26.marts, klubudvikling Jens Erik deltager i strategimøde den 7.marts. Jens Erik deltager i generalforsamling den 26.marts. Der er grønt lys for indgåelse af en udviklingsaftale med DS.

5. Eventuelt Aktivitetsdag skal være onsdag den 13-04-2011 kl. 17. Der afsluttes med øl og røde pølser.

For referat Claudia Werner 

Bestyrelsesmøde 13. februar 2011

Skrevet af Claudia Werner.

Tilstede: Jens Erik Hald, Simon Kristensen, Niels Jørgen Pedersen, Claudia Werner

Møde var indkaldt af Jens Erik Hald

1. Orientering om byggeriet

Tidsplanen for byggeriet er inden for rammer, forventes senest færdig 1.04.2012. Facaden kan dog ikke nås i år, inden sejlsæsonen starter igen. I øjeblik er det EL-arbejde og VVS arbejde der pågår. Der er bestilt / købt vaskemaskine, tørretumler og 2 nye komfur til køkkenet. Solfangere er blevet leveret. Den ny bro ”bryggen” giver plads og indtægter for 20 nye pladser. Betalte og kommende betalinger er blevet afstemt – økonomien for byggeriet er i orden.

2. Eventuelt

Næste bestyrelsesmøde skal afholdes på Roshagevej 4 , Hanstholm den 08.03.2012.

For referat Claudia Werner  

UA-40542404-1