Bestyrelsesmøde 30. januar 2013

Skrevet af Claudia Werner.

Bestyrelsesmøde den 30-01-2013 på Roshagevej 4, Hanstholm

Tilstede: Jens Erik Hald, Simon Kristensen, Niels Jørgen Pedersen, Claudia Werner

Fraværende : Jens Mølgaard

Møde var indkaldt af Jens Erik Hald

  1. Høringssvar til kommunen      jvf. Simons udkast

Simons oplæg blev gennemgået – der skal stort set ikke rettes noget.

Under punkt :Ydre fremtræden:”vil Simon tilføje lidt omkring byggematerialer som skal bruges i forbindelses med en overdækning af vinteropbevaringsplads (tagpap, zink !?, osv)

Simon udarbejder et kort resumé af vores høringssvar.

Høringssvaret bliver tilrettet af Simon og er klar til underskrift senest den 15-02-2013

  1. Forslag fra Ulla      Vestergaard: Offentligt møde ang. lokalplanen.                

Bestyrelsen mener at det er for sent at afholde et offentligt møde. Der har allerede været mange møder.

  1. Fastsættelse af dato for      året udvalgsaften m.v

             Udvalgsaften er lagt fast den 06-03-2013 kl 17.30

             Et klubarrangement er allerede annonceret på hjemmesiden den 27-02-2013

           Årets aktivitetsdag skal være den 03-04-2013

           Niels Jørgen vil undersøge om klubbens Falck-folk vil lave et ”første hjælp arrangement”

  1. Diverse orienteringer

Jens Erik orienter om arbejdet i H-Båd VM styrgruppen.

Sponsor søgning er i fuld gang. Thisted forsikring vil støtte VM 2013 med 25.000 kr.

Der udover forventes det, at live-streaming projektet, som koster omkring 140 000 kr (inkl.moms) ,

Vil blive sponsoreret. (Sponsor endnu ikke navngivet)

H-båd VM styregruppen skal løbende rapportere til sejlklubbens bestyrelse.

En kopi af fremtidige referater fra H-båd styregruppen skal sendes til sejlklubbens bestyrelse.

  1. Eventuelt

Niels Jørgen vil købe en nyt computerskærm med flere inddelinger

Vejrstationen skal opdateres.

Hjemmesiden ”MorsCup” skal opdateres.

Fra Thisted sejlklub hjemmesiden skal der være et tydligt link til

www.worldcup2013thisted.com

For referat

Claudia Werner