Bestyrelsesmøde 6. december 2012

Skrevet af Claudia Werner.

Bestyrelsesmøde den 06-12-2012 i Thisted Sejlklub

Tilstede: Jens Erik Hald, Niels Jørgen Pedersen, Simon Kristensen , Claudia Werner

Fraværende : Jens Mølgaard

Møde var indkaldt af Jens Erik Hald.

  1. Konstituering af bestyrelsen

-          Formand : Jens Erik Hald

-          Næstformand : Jens Mølgaard

-          Kasserer: Simon Kristensen

-          Materialeforvalter : Niels Jørgen Pedersen

-          Sekretær : Claudia Werner

  1. Udarbejdelse af høringssvar til lokalplan for sydhavnsområdet

-          Simon vil udarbejde et udkast / et oplæg af høringssvaret fra Thisted sejlklub.

Hvis det kan lade sig gøre – gerne inden jul.

-          Der skal tages udgangspunkt i lokalplanen.

Boliger skal holdes i behørig afstand fra sejlklubben. Sejlklubben vil have muligheder for udvidelse.

-          Der indkaldes IKKE til et medlemsmøde.

  1. Henvendelse      fra FLID, DS et fælles EDB-system:

-          Forslag om et fælles markedsføringsplatform ”Marinabooking.dk” med bl.a. muligheder for forhåndsreservering af havnepladser, blev diskuteret.

Ideen i sig selv er god. Niels Jørgen gør opmærksom på at det kræver yderlige administration. Da Thisted sejlklub ikke har en fast ansat person til disse administrative opgaver – vil Thisted sejlklub afvente.

-          På et tidspunkt kunne Dansk sejlunion fælles EDB program til regnskab / økonomi styring blive interessant for sejlklubben. Men p.t er der ikke behøv.

  1. Eventuelt      :

-          Jens Erik informerer at styregruppen ”H-båd VM 2013” har haft et afrapporteringsmøde med Thisted kommune. Der arbejdes hårdt på at finde sponsorer.

-          Niels Jørgen skal sende en artikel fra politikken ”Havn & huse” til bestyrelsen og flere filer / information omkring ”marinebookning- nye fælles markedsføringstiltag”.

-          Jens Mølgaard får opgaven at undersøge alternative løsninger til eksisterende internet løsningen. Der skal undersøges om TDC kan tilbyde en billigere og hvis mulig bedre løsning. p.t har ikke alle pladser i havnen trådløs forbindelse – det kan muligvis forbedres med forstærkere.

   For referat

   Claudia Werner