Bestyrelsesmøde 9. oktober 2012

Skrevet af Claudia Werner.

BestyrelsesmødeTilstede: Jens Erik Hald, Simon Kristensen, Niels Jørgen Pedersen, Claudia Werner

Fraværende : Jens Mølgaard Møde var indkaldt af Jens Erik Hald

1. Planlægning af generalforsamling mandag den 5. Nov. 2012 kl 19:30

Simon sørger for at der indkaldes til generalforsamling via annonce i avisen. Dirigent : Bestyrelsen forslår Arenfred Toft Larsen Jens Erik fremlægger stikord/disposition til ”bestyrelses beretningen” til godkendelse inden generalforsamling Gennemgang af regnskabet : Simon kommer med flere bilag f.eks til brændstof, kørsel, kapsejladsgrej.

Juniorafdeling : Der skal ikke søges tilskud fra kommunen til juniorafdeling så længe der ingen Juniorafdeling er. Indkommende forslag til generalforsamlingen : Leif Hummelshøj : Havnevagt 2013 ny plan Ændring i ny toilet ?? Flag ved klubben som velkomst til Thisted musik til flag om aften Christine Juniorafdeling Eigil Poulsen Betalingsautomater Bestyrelsen har drøftet det før – det er for dyrt, der skal også en kontrolinstans til og det kræver service. Stinne Lundager : En godkendt lejeplads ved klubhuset Leje af klubhuset fra 1.Okt – 1.Juni Eventuelt : Kapsejlads / Onsdagssejladser : kapsejladsudvalget bliver kaldt ind til næste bestyrelsesmøde og onsdagssejladser skal drøftes. Der skal findes et kompromis sådan at flest mulige både deltager fremover i onsdag sejladsen. Der skal mindes de afdøde Kaj Larsen og Verner Bøjer

2. Orienteringer om forløb og regnskab for Mors Cub : 1303,67 kr. overskud – VM- udtægelses for H-både : regnskabet forligger , det gav et overskud på 3439,01 kr. Træskibestævnet : gav et underskud på 6041,53 kr. Men der blev anskaffet bord og stole for 18375 kr. Det kunne være en god ide hvis bord og stole kunne lånes ud til THI, Jens Erik drøfter det med Lars Klemme.

3. Eventuelt Simon : Ændring af koden en gang hver måned. Det er noget vi ordner administrativt . Forsikringer på nye toiletter / service-bygingen skulle være i orden , men Simon tjekker det igen. Endeligt enedes vi om at yderbeklædningen på de nye bad- og toiletrum/siden af jolleskuret skulle være antracitgrå.

For referat Claudia Werner