Bestyrelsesmøde 30. november 2011

Skrevet af Claudia Werner.

 Tilstede: Jens Erik Hald, Niels Jørgen Pedersen, Jens Mølgaard, Claudia Werner Fraværende: Simon Kristensen

Møde var indkaldt af Jens Erik Hald.

1. Konstituering af bestyrelsen

  • Formand : Jens Erik Hald
  • Næstformand : Jens Mølgaard
  • Kasserer: Simon Kristensen
  • Materialeforvalter : Niels Jørgen Pedersen
  • Sekretær : Claudia Werner

2. Afklaring af mødet med BEAS

Foreløbig er der ikke penge til at finansiere et BEAS adgangssystem. Målet er at investere i et moderne adgangs/kontrolsystem hurtigst mulig - når der er økonomi til det.

3. Fremtidig udbygningsplan for sejlklubben

Når vi mødes med styregruppen ”Thisted havn” torsdag den 01-12-2011 vil vi gøre vores store ambitioner med Thisted Sejlklub synligt. Det er vigtigt at vi sikre os arealer omkring sejlklubben sådan at vi har muligheder for at udvide klubben i fremtiden. Ikke nok med at vi vil bygge masteskure og bådhaller – visionen er en fordobling af aktive sejlere i løbet af de næste 10 år – dermed dække behov for flere bådpladser, store sejlerevents såsom kapsejlads, VM, OL. - Havnemiljøet skal bibeholdes / udvides – det er vigtigt for Thisted som en gammel købstad.

4. Status for byggeriet

Niels Jørgen fortæller at murerarbejdet er en lille smule forsinket pga. af stormen. Men murerne vil starte i næste uge og kort efter kan tømrerne begynde deres arbejde. Der er ingen problemer i tidsplanen.

5. Vinterens aktiviteter herunder fastlæggelse af udvalgsmøde 2012.

Følgende datoer er lagt fast 11-01-2012 : foredrag fra Ole Larsen om at sejlejorden rundt 26-01-2012 : udvalgsmøde 07-03-2012 : foredrag ”Sejlads i skotland” 

6. Eventuelt :

For referat Claudia Werner  

UA-40542404-1