Bestyrelsesmøde 13. februar 2011

Skrevet af Claudia Werner.

Tilstede: Jens Erik Hald, Simon Kristensen, Niels Jørgen Pedersen, Claudia Werner

Møde var indkaldt af Jens Erik Hald

1. Orientering om byggeriet

Tidsplanen for byggeriet er inden for rammer, forventes senest færdig 1.04.2012. Facaden kan dog ikke nås i år, inden sejlsæsonen starter igen. I øjeblik er det EL-arbejde og VVS arbejde der pågår. Der er bestilt / købt vaskemaskine, tørretumler og 2 nye komfur til køkkenet. Solfangere er blevet leveret. Den ny bro ”bryggen” giver plads og indtægter for 20 nye pladser. Betalte og kommende betalinger er blevet afstemt – økonomien for byggeriet er i orden.

2. Eventuelt

Næste bestyrelsesmøde skal afholdes på Roshagevej 4 , Hanstholm den 08.03.2012.

For referat Claudia Werner  

UA-40542404-1