Bestyrelsesmøde referat 8. marts 2012

Skrevet af Claudia Werner.

Bestyrelsesmøde den 08-03-2012 på Roshagevej 4, Hanstholm

Tilstede: Jens Erik Hald, Simon Kristensen, Niels Jørgen Pedersen, Jens Mølgaard, Claudia Werner

Møde var indkaldt af Jens Erik Hald

 

1. Orientering om arbejdet i styregruppen for VM udtagelsesstævnet 2012 og VM 2013 for H-både m.v.

Niels Jørgen orienterer om situationen der opstod efter en artikel i avisen omkring tilskud / underskuds garanti til H-båd VM 2013 fra Thisted kommune.

Bestyrelsen har ikke været tilstrækkelig informeret og mangler indblik i økonomi / budget, konditioner af tidskud.

Jens Erik skal sørge for at fremlægge budget for H-båd VM 2013 til bestyrelsen.

Jens Erik orienterer at man er i gang med at finde sponsorer til udtagelsesstævne 2012.

Sponsorpenge på 200 -300.000 kr. er ikke urealistisk.

Man skulle gerne finde sponsor inden for den martime sektor.

 

2. Status på byggeriet, indvielse/markering af færdiggørelse

Niels Jørgen informerer at alt går efter planen. De mange frivillige hjælpere gør et kæmpe styk arbejde og det skal også markeres – Der foreslås en frokost til alle frivillige medhjælpere. Bestyrelsen inviterer.Når den ny bro og byggeriet er færdig vil Jens Erik kontakte pressen og meddele at Thisted sejlklub i samarbejde med Thisted kommune er færdig med etablering af nye broer / bådpladser og Thisted Sejlklub kan i år byde gæstesejlere velkommen med  nye WC / Bad forhold.Simon gennemgik økonomien på byggeprojektet. Konklusion er at alt ser fornuftigt ud – der skal fremlægges et byggeprojekt regnskab.    

 

3. Status for broarbejde m.v :
”Brobisser” er i fuld gang med at etablere den ny bro. Alle nye bådpladser er solgt.
Den ny bro forventes at blive færdig til sæsonstart 2012

 

4. Fastsættelse af aktivtetsdage

Aktivitetsdage 2012 bliver:
Onsdag den 28.03 og torsdag den 29.03.2012

Niels Jørgen opdater vores hjemmeside og udarbejder en arbejdsplan.

 

5. Sejlerskolen og Juniorafdelingen : hvad gør vi ?

Sejlerskole : vi har p.t ingen ansvarlig for sejlerskolen. Men Ib Mygind og Philip Brand har meldt sig som  instruktører. Jens Erik påtager sig opgaven som tovholder og kontaktperson for sejlerskole – han kontakter Ib und Philip og aftaler fremgangsmåde / møder vedr. sejlerskolen.  

Juniorafdeling : der konstateres at vi mangler en ildsjæl for juniorafdelingen.

Niels Jørgen skriver et ”nødråb / opråb” på Thisted sejlklubbens hjemmeside for at finde en leder for juniorafdeling. Hvis ikke det giver et resultat, så bliver juniorafdeling lagt på is for 2012.

 

6. Årets øvrige aktiviteter

Jens Erik retter udvalgslisten på hjemmesiden.

MorsCup : MorCup mangler en bedre markedsføring.

Hjemmesiden for MorsCup skal opdateres.

Der skal sendes en virtuel brochure rundt til alle sejlklubber i Limfjordkredsen / hele Jylland.

Jens Erik kontakter Jens M. vedr. disse aktiviteter.

 

7. Eventuelt

Jens Erik / Niels Jørgen orienterer omkring havneudvalget. Et idekatalog er fremlagt.

”vi har gjort hvad vi kunne ”.

Lars Klemme vil låne klubhuset en hverdagsaften – det blev vedtaget at han skal betale strømudgifter.

Facaderenovering omkring det ny bad / toilet bygning sker først til sæsonstart 2013

 

For referat

Claudia Werner