Bestyrelsesmøde 14. januar 2010

Skrevet af Administrator.

Til stede: Jens Erik Hald, Jens Mølgaard, Niels Jørgen Pedersen, Per Hovmark Fraværende: Simon Kristensen

Mødet var indkaldt af JEH for at afklare foranstaltninger i f.t. forsøg på brandstiftelse af vores klubhus. JEH indledte med en kort orientering omkring forløbet og oplyste om indhentede tilbud på kameraovervågning af området ved klubhuset.

Udgiften bliver omkring kr. 20.000,-. For dette beløb opsættes 6 kameraer ved klubhus, bådhaller og kranområdet. JEH udtrykte bekymring i f.t. manglende till. til opsætning af kameraerne. Øvrige tilstedeværende vægtede hurtig aktion højere end tilladelse og anførte, at såfremt der mod forventning skulle komme et påbud om at nedtage kameraerne, var det bare ærgerligt og så kunne man tage aktion derfra. Man enedes om at bestille en demo af kameraer den 15. januar og herefter straks at bede om opsætning af kameraerne. JM bestiller demo som han og JEH deltager i.

De blev nævnt en række øvrige mulige tiltag som dog for nuværende ikke sættes i værk. Dog opfordres alle medlemmer til at køre forbi klubhuset lejlighedsvis for at observere og ”stresse” den eller de skyldige..

Herefter gik vi over til evt: Datoer for vinteraktiviteter: 3/2 udvalgsaften – JEH UDSENDER INDBYDELSE OG STÅR FOR MADBESTILLING M.V. 24/2 Foredrag om tur gennem Gøtakanalen 24/3 Peter Ottosen afholder regelaften Endvidere holder H-Bådssejlerne en kapsejladsaften sammen med Amtoft sejlerne i vores klubhus den 10/2. Kaj Larsen har foreslået en aften med nogle sejlere(hvad hedder de egentlig??) som har sejlet i Caribien.

NJP har fået en uoff. henvendelse fra Lars Toft og Kaj Mortensen i f.t. et projekt om etablering af nye broer/bådpladser i hjørnet ved Tican(hvor skibsværftet tidligere havde bedding) idet de ønsker sejlklubbens holdning.

Vi ønsker mest mulig aktivitet i Thisted havn og bifalder et sådant projekt, FORUDSAT AT EVT. NYE PLADSER/BROER/BÅDE ETABLERES I REGI AF THISTED SEJLKLUB, IDET VI IKKE KAN BIFALDE ETABLERING AF OFF. ELLER UOFF. NYE KLUBBER, BÅDELAUG ELLER LIGENDE. NJP har lavet tekst til en ny folder, som sendes til medlemmer sammen med kontingentopkrævningen. Der gives en kort baggrund for kontingent / vinterpladsleje m.m. JEH renskriver og opsætter folderen og NJP får den mangfoldiggjort.

For Referat/Per Hovmark/14.01.2010