Bestyrelsesmøde 3. marts 2010

Skrevet af Administrator.

Tilstede: Jens Erik Hald, Niels Jørgen Pedersen, Simon Kristensen, Per Hovmark Afbud: Jens Mølgaard

Mødet var alene indkaldt af JEH med det formål at lægge en strategi i forhold til tidligere vedtaget lokalplan for havneområdet.

JEH har sendt skrivelse til Teknik-&miljøudvalget, hvori der redegøres for TS behov m.m. på området. Drøftelse af hvordan og hvornår vi skal invitere udvalget til møde. JEH har talt med Torben Juul, og de mener, at det er en ide at invitere udvalget til frokost i forbindelse med indvielse af ny bro. SK, NJP&PH mener, at vi IKKE skal vente, og at vi skal invitere udvalget STRAKS, hvilket herefter blev beslutter. JEH finder en dato og sender invitation.

Øvrigt nyt: Regelaften for medlemmerne er flyttet til 14/4. PH har inviteret medlemmer fra Amtoft til at deltage. JEH indkalder til næste møde, bl.a. med drøftelse af forslag fra udvalgsaften.

For referat / Per Hovmark 

UA-40542404-1