Bestyrelsesmøde 3.marts 2011

Skrevet af Administrator.

Bestyrelsesmøde den 03-03-2011 på Roshagevej 4 , Hanstholm

Tilstede: Jens Erik Hald, Simon Kristensen, Niels Jørgen Pedersen, Jens Mølgaard, Claudia Werner

Mødet var indkaldt af Jens Erik Hald

1. Det videre forløb omkring etablering af bade – og toiletforhold: - teknisk ansvarlig for projektet er Niels Jørgen Pedersen. - Niels Jørgen indhenter flere tilbud (Johannes) og tjekker tilbud / priser. - Udgangspunkt er de foreliggende tegninger - Start på byggeprojektet : lige efter JSU - Niels Jørgen undersøger priser og muligheder for låsesystemer. - Jens Erik undersøger tilskudsmuligheder, Dansk sejlerunion skal spørges. - Simon undersøger finansieringsmuligheder samt moms problematikken. - Simon undersøger, om der kan gives dispensation mht. hans fortsatte forbliven i bestyrelsen, hvis Sparekassen skal finansiere byggeriet. Deadline : Finansieringen, moms skal være afklaret senest 1.maj 2011. Tilskudsmuligheder undersøges løbende.

2. Forslag omkring autocampere, skal vi lave en parkering for disse/evt. tilladelser Der bliver ikke lavet noget om. Autocampere er velkomne og bliver opkrævet for et gebyr. Men der skal ikke annonceres.

3. Afmærkning af kabler i forbindelse med betaling for landstrøm Niels Jørgen fremviser muligheder : det kan være et plastikmærke eller en klistremærke. Jens Mølgaard undersøger priser og muligheder, det skal ikke koste over 1000 dkr En tilbagemelding sker via Email.

4. Dansk sejlunion : strategimøde den 7. marts, generalforsamling den 26.marts, klubudvikling Jens Erik deltager i strategimøde den 7.marts. Jens Erik deltager i generalforsamling den 26.marts. Der er grønt lys for indgåelse af en udviklingsaftale med DS.

5. Eventuelt Aktivitetsdag skal være onsdag den 13-04-2011 kl. 17. Der afsluttes med øl og røde pølser.

For referat Claudia Werner 

UA-40542404-1