Bestyrelsen

Bestyrelsesmøde 30. januar 2013

Skrevet af Claudia Werner den .

Bestyrelsesmøde den 30-01-2013 på Roshagevej 4, Hanstholm

Tilstede: Jens Erik Hald, Simon Kristensen, Niels Jørgen Pedersen, Claudia Werner

Fraværende : Jens Mølgaard

Møde var indkaldt af Jens Erik Hald

  1. Høringssvar til kommunen      jvf. Simons udkast

Simons oplæg blev gennemgået – der skal stort set ikke rettes noget.

Under punkt :Ydre fremtræden:”vil Simon tilføje lidt omkring byggematerialer som skal bruges i forbindelses med en overdækning af vinteropbevaringsplads (tagpap, zink !?, osv)

Bestyrelsesmøde 6. december 2012

Skrevet af Claudia Werner den .

Bestyrelsesmøde den 06-12-2012 i Thisted Sejlklub

Tilstede: Jens Erik Hald, Niels Jørgen Pedersen, Simon Kristensen , Claudia Werner

Fraværende : Jens Mølgaard

Møde var indkaldt af Jens Erik Hald.

  1. Konstituering af bestyrelsen

-          Formand : Jens Erik Hald

-          Næstformand : Jens Mølgaard

-          Kasserer: Simon Kristensen

-          Materialeforvalter : Niels Jørgen Pedersen

-          Sekretær : Claudia Werner

  1. Udarbejdelse af høringssvar til lokalplan for sydhavnsområdet

Generalforsamling 5. november 2012

Skrevet af Claudia Werner den .

Generalforsamling Thisted Sejlklub, mandag den 5. November 2012, kl. 19.30. Dagsorden:

1.       Valg af dirigent.

2.       Bestyrelsens beretning for det forløbne år

3.       Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse

Bestyrelsesmøde 9. oktober 2012

Skrevet af Claudia Werner den .

BestyrelsesmødeTilstede: Jens Erik Hald, Simon Kristensen, Niels Jørgen Pedersen, Claudia Werner

Fraværende : Jens Mølgaard Møde var indkaldt af Jens Erik Hald

1. Planlægning af generalforsamling mandag den 5. Nov. 2012 kl 19:30

Simon sørger for at der indkaldes til generalforsamling via annonce i avisen. Dirigent : Bestyrelsen forslår Arenfred Toft Larsen Jens Erik fremlægger stikord/disposition til ”bestyrelses beretningen” til godkendelse inden generalforsamling Gennemgang af regnskabet : Simon kommer med flere bilag f.eks til brændstof, kørsel, kapsejladsgrej.

Bestyrelsesmøde referat 8. marts 2012

Skrevet af Claudia Werner den .

Bestyrelsesmøde den 08-03-2012 på Roshagevej 4, Hanstholm

Tilstede: Jens Erik Hald, Simon Kristensen, Niels Jørgen Pedersen, Jens Mølgaard, Claudia Werner

Møde var indkaldt af Jens Erik Hald

 

1. Orientering om arbejdet i styregruppen for VM udtagelsesstævnet 2012 og VM 2013 for H-både m.v.

Niels Jørgen orienterer om situationen der opstod efter en artikel i avisen omkring tilskud / underskuds garanti til H-båd VM 2013 fra Thisted kommune.

Bestyrelsen har ikke været tilstrækkelig informeret og mangler indblik i økonomi / budget, konditioner af tidskud.

UA-40542404-1