Frihavnsordningen 2017

Skrevet af Jørgen Møller Larsen.

Orientering fra materialeforvalter.

Frihavnsordning 2017

Thisted Sejlklub er medlem af frihavnsordningen.

Se vilkår for ordningen på hjemmesiden http://www.frihavne.com

Frihavnsmærker skal klæbes på båden på et sted, der er synligt for opkræver/kontrollør fra anløbsbroen.

Mærkerne udleveres gratis til medlemmer af Thisted Sejlklub.

Spørg din broformand.

Af hensyn til opkræver/kontrollør af gæstesejlere anmodes bådejere, der har båden i vandet, om at sørge for at der på båden er en synlig klub-vimpel eller et synligt klubmærke.

Klub-vimpler eller klubmærke til at klæbe på båden kan købes hos materielforvalter for 50,00 kr.

ARBEJDSFORMÆND FOR DE ENKELTE BROER:

  • A - Østbroen :              Kaj Jensen 22 98 79 86
  • B - Lang Pontonbro:     Per Buck 40 31 55 24
  • C - Kongebroen:          Ejgil Poulsen 22 78 09 60
  • D - Folkebådsbroen     Benny Madsen 29 61 71 31
  • E - LM-broen:              Birger Andersen 42 73 04 41
  • F – Fiskerihavnen:        Jens Mølgaard 40 32 30 50
  • G - Bryggen:                Jens Kr. Nielsen 40 11 41 42
  • H - Vestbroen:             Jørgen Møller Larsen 42 52 45 57
UA-40542404-1