Info fra Materialeforvalteren

Her kan du altid finde de seneste informationer fra Materialeforvalteren.

Nøglebokse ved bestemte døre.

Skrevet af Jørgen Møller Larsen.

Der er opsat nøglebokse ved dørene til det lille rum ved de gamle toiletter, til materialerummet og til ungdomsafdelingens lokaler.

Dersom nogle har brug for adgang til disse rum, bedes man ringe til materialeforvalter Jørgen Møller Larsen, tlf. 42524557. Så kan han oplyse koden til nøgleboksene

KLUBVIMPLER OG ELMÆRKER 2017

Skrevet af Jørgen Møller Larsen.

Kære medlemmer af Thisted Sejlklub.

Den 1. juni er Annette Helm-Petersen begyndt som vores nye faste havnevagt.

For at havnevagten kan kende bådene, som er hjemmehørende i Thisted Sejlklub, er det vigtigt, at båden fører klubvimpel på et fra broen synligt sted. Alle bedes få dette forhold bragt i orden snarest. Klubsvimpler kan købes hos materialeforvalteren. 

Elmærker for sommeren 2017 kan ligeledes erhverves hos materialeforvalteren for 600 kr. + moms ialt 750 kr.

Nogle både vil blive forsynet med elmåler.

Hvis ikke der er personer ved båden, skal elkablet fjernes fra stikkontakten på broen.

Kun elkabler med gyldigt strømmærke 2017 må sidde i stikkontakten uden der er personer ved båden. Havnevagten vil uden varsel afbryde strømmen, hvis strømmærke mangler.

I kan bestille strømmærke og/eller klubvimpel ved at sende en e-mail tilDenne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller ved at sende en SMS til 42524557. Så vil jeg sørge for at strømmærke og/eller klubvimpel bliver leveret på jeres båd. Betaling kan ske via mobilpay til 42524557. Har I ikke mobilpay, vil jeg rette henvendelse til jer, og opkræve pengene.

Med venlig hilsen

Materialeforvalter.

NB: Det er tilladt at have landstrøm natten over uden strømmærke, hvis man har pakket båden til sejltur med afgang den følgende dag, og skal have køleskab tændt.

I så fald kan man sætte en mærkat på elkablet med teksten "Køleskab tændt, afsejler i morgen", så sikrer man sig for at strømmen afbrydes.

Frihavnsordningen 2017

Skrevet af Jørgen Møller Larsen.

Orientering fra materialeforvalter.

Frihavnsordning 2017

Thisted Sejlklub er medlem af frihavnsordningen.

Se vilkår for ordningen på hjemmesiden http://www.frihavne.com

Frihavnsmærker skal klæbes på båden på et sted, der er synligt for opkræver/kontrollør fra anløbsbroen.

Mærkerne udleveres gratis til medlemmer af Thisted Sejlklub.

Spørg din broformand.

Af hensyn til opkræver/kontrollør af gæstesejlere anmodes bådejere, der har båden i vandet, om at sørge for at der på båden er en synlig klub-vimpel eller et synligt klubmærke.

Klub-vimpler eller klubmærke til at klæbe på båden kan købes hos materielforvalter for 50,00 kr.

ARBEJDSFORMÆND FOR DE ENKELTE BROER:

  • A - Østbroen :              Kaj Jensen 22 98 79 86
  • B - Lang Pontonbro:     Per Buck 40 31 55 24
  • C - Kongebroen:          Ejgil Poulsen 22 78 09 60
  • D - Folkebådsbroen     Benny Madsen 29 61 71 31
  • E - LM-broen:              Birger Andersen 42 73 04 41
  • F – Fiskerihavnen:        Jens Mølgaard 40 32 30 50
  • G - Bryggen:                Jens Kr. Nielsen 40 11 41 42
  • H - Vestbroen:             Jørgen Møller Larsen 42 52 45 57
UA-40542404-1