Referat af opstartsmøde

Skrevet af Lars Klemme.

21. februar 2013

Klubhuset - Thisted

Tilstede: Lars&Dagmar, Ketty, Jesper, Niko&Chris, Anja, Ejgild, Henrik

Afbud : Philip

Forslag: opstart tirsdag den 23. april 18.30 til 20.00 = 5 gange 28. maj i vandet - 25. juni 17.00-20.15 =5 gange

Efterår 2013: 20. august Vand 12 grader?

Teori: dansk sejlunions materiale (Jens Andersen, Henrik tjekker)

Teori: 5 gange. + Kampråb.

Svømmehal: svøm 200 meter, joller, blæsekanoner, 3 timer.

28. maj i vandet. 5 gange.

Vinteraktiviteter og weekend arrangementer?

Optimisthjælp til VM?

Materiel: Lars, Jesper, Niko, Henrik, Ejgild  10 optimister  4 joller  Hobycat 16 fod 2 pers. 

Vi skal have nye redningsveste: hvor mange dur?

Avisen: Har vi et juniorlogo? 

Anja : Annonce i Thisted posten + interview.

Svøm 200 meter, tidspunkt. Kaffe og kage. Bare mød op kl. 18.30. De 3 første gange er gratis. 100 kr. 

Vi mangler et billede med børn og både? Henrik mailer billeder til anja 

Facebookjuniorafdeling – Niko laver ny facebook side i følge aftale med Baadsgaard 

Chris skriver til ungdomsskolen

Gode idéer: 

 • samarbejde med Salto 
 • andre aktiviteter
 • snorkeldykning
 • weekend arrangementer
 • sommer og vinter – skov og andet
 • TORM trailer 
 • Skattejagt i havnen
 • Surferudstyr 1 gang – Jesper
 • Byttekasse – byt for lille dragt til større
 • Niko – snorkeldyk
 • nye redningsveste
 • vinterweekend sejlads
 • vinter undervisning
 • start i svømmehallen med joller
 • Lege
 • Sikkerhedskursus
 • Beredskabsstyrelsen: undervisning i førstehjælp
 • T-shirts med logo.
 • Har vi et juniorlogo?
 • Børnene: skaf selv våddragt
 • 10 år 3-4 prøvegange gratis 
 • Juniormedlemsskab 100 kr.
 • Niels Jørgen vil tage kontakt til "Røde Mor'''´s knægte om de vil hjælpe.
 • Formular til indmelding og forsikring: Jesper tjekker Fritidsloven i forhold til kommunen?
 • Børneattest skal anskaffes hos politiet Pepshow?
 • Fra sejlunionen Projektor?
 • Chris finder den Kaffeholdet Dagmar&Ketty finder klublokalet, tjekker det ud og laver det hyggeligt
 • Nøgler: Lars, Henrik,
 • Nøgle til gummibåd?
 • Sodavand?
 • Kaffekasse hos Niels Jørgen.
 • Kopier af undervisningsmateriale.
 • Hjemmeside med reklame
 • Delfinbeviser + oversigtskort
 • Vi modtager gerne våddragter
 • Næste møde: 2. april kl. 19.00
 • For inspiration : kig endelig ind på Sejlsport.dk under ungdom eller endnu lettere : klik Sejlsport.dk.