Generalforsamling 2014

Generalforsamlingen den 3. november 2014 er programsat således : 

Klokken 19:25 : Generalforsamling i Sejlklubbens Venner og

klokken 19:30 : Den ordinære Genralforsamling med følgende DAGSORDEN :

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godendelse.
4. Behandling af eventuelt indkomne forslag, herunder forslag til vedtægtsændringer.
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg af formand
7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen
9. Valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant
10. Valg af udvalg (dommerudvalg, kapsejladsudvalg, målerudvalg samt festudvalg)
11. Eventuelt

Ad 3: Jakob Haaning lægger regnskabet/link hertil ud på hjemmesiden i den kommende week-end

Ad 4: Iflg. aftale med Stine og Knud Erik Lundager, som forestår udleje af klubhuset, er der forslag til drøftelse på generalforsamlingen om, at vi evt. udvider lejeperioden til også at omfatte del af maj og oktober måneder. Der vil blive redegjort nærmere for forslaget på generalforsamlingen.

Der er ikke indkommet andre forslag.

Ad 6. Simon Kristensen modtager genvalg

Ad 7. Claudia Werner og Jens Mølgaard er på valg - de modtager begge genvalg.

 

Detaljer for aktivitet

Dato for aktivitet 03-11-2014 19:25
Slut dato 03-11-2014 22:00
Tilmelding senest 03-11-2014
UA-40542404-1