Ungdomsafdeling - møde

Ungdomsafdelingen holder forårsmøde i klubhuset - I aften vil vi lave en bålplads udendørs og mens nogle gør dét, skal vi samtidigt have valgt et par FORÆLDREREPRÆSENTANTER, der så sammen med Ungdomsafdelingens ledere, kan planlægge sæsonens øvrige aktiviteter !

Bagefter "indvies" bålpladsen med hjemmelavet snobrød - så mød talstærkt op.

Der er som altid sodavander, kaffe og kage til de fremmødte - ALLE ER VELKOMNE !

Allerede dagen efter har vi planlagt at mødes for at tage Jollerne ned fra vinterpladsen, vaske og pudse dem - det er nemlig den årlige aktivitetsdag for ALLE sejlklubbens medlemmer.

Det er planen, at vi starter sæsonen op EFTER påske med mødedag HVER TIRSDAG kl. 16:30 - huske SØNDAG den 27. APRIL kl. 16:30 er det i SVØMMEHALLEN vi mødes til øvelser med joller.   

Detaljer for aktivitet

Dato for aktivitet 08-04-2014 17:30
Slut dato 08-04-2014 21:00
Tilmelding senest 08-04-2014
UA-40542404-1