Klubbens aktiviteter

Som skrevet under nyhederne, har vores dygtige UNGDOMSAFDELING / OPTIMISTERNE foreslået en månedlig hyggeaften for ALLE - pak en madkurv og kom til fællesspisning i klubhuset og få en snak med klubkammerater m.v. 

ALLE ER VELKOMNE, og for praktikkens skyld, skal man lige melde til på tlf. : 3031 7031  

Der er altså INGEN TILMELDING overhovedet - men ring lige venligst af hensyn til f.eks bordækning m.v. til ovenstående nummer - og det kan sagtens være bare en time FØR arrangementet.

Indtil videre er følgende datoer : 21. februar og 21. marts KLOKKEN 18:00 lagt på programmet ! 

Dato for aktivitet 21-02-2014 18:00
Slut dato 21-02-2014 23:55
Tilmelding senest 21-02-2014

Klubhus udlejet - medlemsarrangement

Dato for aktivitet 01-03-2014
Slut dato 01-03-2014 23:55
Tilmelding senest 01-03-2014

Denne aften byder Sejlklubben alle udvalgsmedlemmer med "påhæng" velkommen til et par hyggelige timer i Klubhuset - dette skal ses som en tak for erlagt arbejde for Sejlklubben - der er indbudt særskilt skriftlig til udvalgsmedlemmerne.

Tilmelding kan KUN foretages via hjemmesiden her, så hvis IKKE du har mulighed for tilmelding via nettet, skal du kontakte een, der HAR muligheden. 

Der er nu LUKKET for tilmeldinger : SIDSTE FRIST for tilmelding var søndag d. 2. marts kl 23:59 - PRIS = 0,00 KR !!

Dato for aktivitet 07-03-2014 18:00
Slut dato 07-03-2014 23:55

Klubhus udlejet - medlemsarrangement  

Dato for aktivitet 15-03-2014
Slut dato 15-03-2014
Tilmelding senest 15-03-2014

Som skrevet under nyhederne, har vores dygtige UNGDOMSAFDELING / OPTIMISTERNE foreslået en månedlig hyggeaften for ALLE - pak en madkurv og kom til fællesspisning i klubhuset og få en snak med klubkammerater m.v. 

ALLE ER VELKOMNE, og for praktikkens skyld, skal man lige melde til på tlf. : 3031 7031  

Der er altså INGEN TILMELDING overhovedet - men ring lige venligst af hensyn til f.eks bordækning m.v. til ovenstående nummer - og det kan sagtens være bare en time FØR arrangementet.

Denne aften  - altså den 21. marts - KLOKKEN 18:00 er den sidste HYGGEAFTEN, der indtil videre er lagt på programmet ! 

Dato for aktivitet 21-03-2014 18:00
Slut dato 21-03-2014 23:55
Tilmelding senest 21-03-2014

Marinehjemmeværnet holder distriktsmøde i klubhuset 

Dato for aktivitet 05-04-2014 18:00
Slut dato 05-04-2014 23:55
Tilmelding senest 05-04-2014

Ungdomsafdelingen holder forårsmøde i klubhuset - I aften vil vi lave en bålplads udendørs og mens nogle gør dét, skal vi samtidigt have valgt et par FORÆLDREREPRÆSENTANTER, der så sammen med Ungdomsafdelingens ledere, kan planlægge sæsonens øvrige aktiviteter !

Bagefter "indvies" bålpladsen med hjemmelavet snobrød - så mød talstærkt op.

Der er som altid sodavander, kaffe og kage til de fremmødte - ALLE ER VELKOMNE !

Allerede dagen efter har vi planlagt at mødes for at tage Jollerne ned fra vinterpladsen, vaske og pudse dem - det er nemlig den årlige aktivitetsdag for ALLE sejlklubbens medlemmer.

Det er planen, at vi starter sæsonen op EFTER påske med mødedag HVER TIRSDAG kl. 16:30 - huske SØNDAG den 27. APRIL kl. 16:30 er det i SVØMMEHALLEN vi mødes til øvelser med joller.   

Dato for aktivitet 08-04-2014 17:30
Slut dato 08-04-2014 21:00
Tilmelding senest 08-04-2014

Denne dag er den ÅRLIGE ARBEJDSDAG, som starter klokken 16:00 og hvor de medlemmer, der ønsker at hjælpe med at gøre ALLE tingene klar til sejlsæsonen, kommer ned på havnen og hjælper med de nødvendige opgaver - klubben er som altid vært ved en rød pølse og en øl.

Hvis der er noget, du ønsker at få gjort, så kontakt Niels Jørgen eller din broformand - disses telefonnumre kan ses under UDVALG - men ellers bare kom - ta evt lidt forskelligt værktøj elelr en trailer med derned - klubben har jo IKKE værktøj til alle! 

Planlagte / ønskede arbejder kan læses ved at gå op øverst på denne side under THISTED SEJLKLUB og så rulle ned i boxen til : praktiske gøremål i klubben. 

Dato for aktivitet 09-04-2014 16:00
Slut dato 09-04-2014 22:00
Tilmelding senest 09-04-2014

Klubbens "kvindeklub" - Vinstyrke 12 - afholder denne lørdag frokostmøde kl. 12:30 i Klubhuset.

Birte oplyser, at man gerne denne dag må tage de "hårdtarbejdende mænd" med til frokostmødet og at ALLE - i øvrigt - er meget velkomne !!

Man medbringer SELV drikkevarer og for god ordens skyld SKAL der TILMELDES senest 7. april på telefon 9792 3779 eller 3068 3732

 

Dato for aktivitet 12-04-2014 12:30
Slut dato 12-04-2014
Tilmelding senest 12-04-2014

Vi mødes til opstartsmøde og får planlagt og orientering om sæsonens program. 

Dato for aktivitet 22-04-2014 16:30
Slut dato 22-04-2014 21:00
Tilmelding senest 22-04-2014
UA-40542404-1