Aktivitetsdag

Alle, der har lyst til at give en hånd med til klargøring af sejlersæsonen, bedes møde op evt. med værktøj. Vi rydder op og foretager nødvendige småreparationer omkring vore faciliteter i sejlklubben.

Materielforvalteren udarbejder en plan for, hvad der skal laves på aktivitetsdagen.

Der serveres pølser og lidt at drikke til de fremmødte i løbet af aftenen

Materielforvalteren udarbejder en plan for, hvad der skal laves på aktivitetsdagen.

Der serveres pølser og lidt at drikke til de fremmødte i løbet af aftenen

Plan for aktiviteter udarbejdet af matrialeforvalter:

 

Trapper ved klubhus repareres.
Omlægning af fliser omkring fedtsamlebrønd ved klubhus.
Vandslanger på alle broer gåes efter, og de sættes op på broerne.
Utæthed på tag ober jollehallen repareres.
Oprydning overalt på vores arealer
Borde og bænke sættes frem og rengøres.
Slange til kondensvand påsættes varmepumpe
Hvis vejret er til det, påføres imprenering på nyt udvendig træ på klubhuset. 
Mere kan komme til i de følgende dage.

Detaljer for aktivitet

Dato for aktivitet 13-04-2016 16:00
Slut dato 13-04-2016 21:00
UA-40542404-1