Aftale om arbejdet i ungdomsklubben

Skrevet af Administrator.

Målsætning.

Målsætningen for arbejdet i Thisted Sejlklubs Juniorafdeling er at give medlemmerne af juniorafdelingen færdigheder i at færdes sikkert og trygt til søs i sejlførende fartøjer, at opildne og tilskynde de medlemmer der ønsker det deltagelse i kapsejladser, både lokalt og ved stævner. Leg og social samvær skal være det bærende i at nå disse mål.
Som målbare punkter er sat som mål at Juniorafdelingens medlemstal fastholdes eller øges de næste 2 år i forhold til 2007-niveauet samt at Juniorafdelingen inden for de næste 2 år har brugt Dansk Sejlunions koncept ”Enkel kapsejlads”.

Ledelse.

Arbejdet i Thisted Sejlklubs Juniorafdeling ledes af den til enhver tid udnævnte leder af Thisted Sejlklubs Juniorafdeling i samarbejde med bestyrelsen for Thisted Sejlklubs Juniorafdeling og i overensstemmelse med vedtægterne for Thisted Sejlklubs Juniorafdeling.  Arbejdet er ulønnet, men eventuelle udgifter til mødeaktiviteter, uddannelseskurser og kørsel dækkes efter gældende regler.

Trænere.

Alt trænerarbejdet forventes foretaget af et antal frivillige trænere, med hvem der laves en aftale for et år ad gangen. Alle frivillige trænere skal hvert år deltage i Dansk Sejlunions træneruddannelse og i øvrige relevante kursus- og uddannelsestilbud efter behov. Eventuelle udgifter dækkes efter gældende regler.
Trænerarbejdet udføres efter den  gældende funktionsbeskrivelse.
Skulle der blive behov, er der både fra Thisted Sejlklub og fra Thisted Sejlklubs Juniorafdeling opbakning til at søge bistand fra de nærmeste DS-kraftcentre.

Aktiviteter.

I sejlsæsonen afholdes der ugentlige træningsaftener hvor der gennem leg og socialt samvær øves i at færdes sikkert og trygt i sejlførende fartøjer. Hvis det ønskes kan der sejles om kap på udlagt bane.
I sommerferien vil der være tilbud om aktiviteter, deltagelse i sommerlejre og lignende efter aftale.
I vinterhalvåret vil der være tilbud om indendørsaktiviteter.
Dansk Sejlunions Diplomsejlerskole vil blive anvendt i passende omfang.

Materiel.

Thisted Sejlklubs juniorafdeling råder over en del materiel i form af begynder- og fortsætterjoller, både énmands og 2-mands i et passende antal. Vedligeholdelse, udbygning og fornyelse af materiellet forventes finansieret gennem tilskud fra Thisted Sejlklub, sponsorvirksomhed samt af Juniorafdelingens eget budget.
Thisted Sejlklubs faciliteter står til rådighed for Juniorafdelingen i fornødent omfang.
Nordjysk Sejlerskoles Lånefond kan tilbyde rentefrie lån i forbindelse med medlemmers anskaffelse af eget materiel.

Forældrepolitik.

Thisted Sejlklubs Juniorafdeling har en forældrepolitik, der gennemgås og tilpasses hvert år på et forældremøde før sæsonstart.

Aftalevedligeholdelse.

Denne aftale vedligeholdes og justeres årligt i et samarbejde med bestyrelserne for Thisted Sejlklub og Thisted Sejlklubs Juniorafdeling.

Offentliggørelse.

Denne aftale vil til enhver tid være tilgængelig på Thisted Sejlklubs hjemmeside: www.thisted-sejlklub.dk

UA-40542404-1