MAJ MÅNED LAKKER MOD ENDEN NU :

Skrevet af Lars Klemme.

Den forsinkede "Pins Wejsten" har heldigvis forladt området igen - nu ser det LIDT bedre ud med det vejret - men vi skriver jo altså også snart juni måned.

Der henstilles IGEN til - og især efter sådan en storm - at man får købt OG monteret de såkaldte "kødben" på bådens fortøjninger - som minimum skal de fortøjninger, der fæstnes i broen, være monteret med disse - nu SKAL det være på plads inden månedens udgang.

Der har i den sidste 14 dages periode lissom været en tendens til at medlemmerne IKKE sørger for aflåsning af tingene - jeg får opringninger tidlig og sent om, at det hele står ULÅST - det er dejligt, at medlemmerne ringer og fortæller mig dét, så der kan blive taget aktion derpå, men det er RIGTIG SKIDT, at der ikke aflåses efter brug.

Reglen er simpel : dén person, der låser ting op - det være sig Jolleskur, kran, døren ind til stropperne etc., SKAL selv låse igen efter brug - så må "næste bruger" SELV sørge for at låse OP eller aftale noget - men DER SKAL LÅSES HVER AFTEN OVERALT !!