Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling d. 12.12.2017

Skrevet af Simon Kristensen den .

På den ordinære generalforsamling den 6.11.2017 stillede bestyrelsen forslag om vedtægtsændringer. Forslagene gik på ændring af regnskabsår, og som en konsekvens heraf flytning af tidspunkt for afholdelse af ordinær generalforsamling. Desuden var der forslag om undladelse af annoncering i Thisted Dagblag i forbindelse med indkaldelse til generalforsamlinger.

Generalforsamlingen var ikke beslutning p.g.a. for lille fremmøde, men forslagene blev ved afstemning besluttet med mere end 2/3 flertal. 

I medfør heraf indkaldes til ekstraordinær generalforsamling tirsdag, den 12.12.2017 kl. 19.00 i klubben.

Dagsorden er:

1. Valg af dirigent

2. Forslag til vedtægtsændringer, jf. indkaldelse til ordinær generalforsamling den 6.11.2017 og referat herfra (se hjemmesiden).

P.b.v.

Simon Kristensen, fmd.