Orienteringsmøde omkring Sydhavnen

Skrevet af Simon Kristensen.

Thisted Sejlklub har fra sidste lokalplanshøring i 2012 været med i Havnegruppen. Og jeg har på vegne af sejlklubben også denne gang deltaget i nogle møder.

Jeg har overfor Havnegruppen gjort rede for sejlklubbens tilgang til det nye høringsforslag til lokalplan, jf. mit opslag på hjemmesiden af 8. august. Havnegruppen er imod boliger, hvorimod vi i TS vurderer ud fra sejlklubbens behov og ønsker, og ikke deltager i den debat, hvis vi ellers vurderer, at boliger ikke kommer til at generer os.

Havnegruppen har taget initiativ til et orienteringsmøde omkring planen, og jeg har sagt, at mødet kan holdes i klubhuset. Mødet finder sted på mandag d. 11.9.2017 kl. 19.00, hvis I skulle have lyst til at deltage.

På mødet vil lokalplanen blive gennemgået. Thisted Kommune møder med 3 mand.

Dagsorden er:

1. Velkomst og kort orientering v/Leif Pallesen, Havnegruppen

Mødeleder Hans Peter Krag overtager herefter 

2. Gennemgang af forslaget v/Th. Kommune

3. Kommentarer til forslaget v/Carl-Peter Krarup, Havnegruppen

4. Lokalplanforslaget set fra Th. Sejlklubs side v/formand Simon Kristensen

5. Spørgsmål og debat

6. Afrunding v/Leif Pallesen