Projekt J70 - så er bådene på vej....

Skrevet af Simon Kristensen.

Vi har i denne weekend købt 2 stk. J 70 i England. Der er p.t. ingen til salg i Danmark, og meget få er til salg i Europa i det hele taget.  Bådene kommer til Thisted i dag.

Projektet er således igangsat, og bådene skal nu dekoreres af vore sponsorer,  Sparekassen Thy og Thy Mors Energi, som har gjort projektet muligt.Vi retter en stor tak herfor.

Vi skal nu i gang med medlemshvervning, sponsorpleje, "regler" for brug af bådene, og alt det praktiske i øvrigt. Dette har afventet, til vi havde bådene.

Alt dette havde vi på programmet i torsdags til "Orienteringsmøde nr 2". Jeg ved ikke, om det var de varme hveder, der trak - det håber jeg - for kun meget få var mødt frem.

Er der spørgsmål, så kom endelig frem med dem. Fra bestyrelsen er det især Per Hansen og undertegnede, der har været tovholdere på projektet. Per Hovmark står naturligvis også til disposition.

Hvis I vil se bådene, kan de ses på Facebook, hvor Per Hansen har lavet et opslag.

Fortsat god weekend / Simon.