Projekt J70 - nyt orienteringsmøde

Skrevet af Simon Kristensen.

Vi har nu mundligt tilsagn fra 2 sponsorer omkring fuld finansiering af 2 brugte J70 både. Vi forventer, at aftalerne lukkes onsdag eller torsdag i den kommende uge.

Vi indkalder derfor til et orienteringsmøde torsdag d. 11.5. kl. 19.00, hvor vi forhåbentligt kan fortælle mere herom. Vi har endnu ikke fået svar på vore ansøgning til A.P. Møllers fond.

Ovennævnte betyder, at projektet realiseres. En ting er at erhverve bådene, noget andet er drift, medlemshvervning, sponsorpleje m.v. og hele praktikken herom. Det har vi endnu ikke helt på plads, men vil på torsdag fortælle om vore tanker.

Jeg ved, at der blandt vore medlemmer er nogle, der er skeptiske m.h.t. projektet. Det være sig økonomi (som vi har løst, jf. ovennævnte), kan det i det hele taget lade sig gøre, nye unge medlemmer og hvad det fører med sig af uro og stigende aktivitet på havnen o.m.a.

Vi skal gerne have talt dette igennem, således at vi har fælles fodslaw.

Jeg skal derfor kraftigt opfordre til, at man møder frem på torsdag, således at vi kan få vendt tingene og lukket evt. uklarheder og snak efterfølgende.