"Rigtige mænd løbet" og "Den moderne Købstad"

Skrevet af Simon Kristensen.

"Rigtige mænd løbet" afvikles onsdag, d. 24. maj. Løbet afvikles fra arealet syd for vores klubhus. Arrangørerne har brug for strøm til mad- og ølbod og musik. Det har vi lovet at være behjælpelige med.

Vi bliver nu spurgt ,om vi også kan/vil være behjælpelige i forhold til udskænkning af øl, vand, kaffe, kage, pølser m.v. Mod betaling.

Thisted Kommune har spurgt, om de må afvikle offentligt møde i klubhuset torsdag, d. 1. juni i forbindelse med kommuneplanrevisionen. Mødet er et af 5 temamøder og har overskriften "Den moderne Købstad", og fokuserer på Thisted by's fremtid, herunder Sydhavnen, Cold Hawaii Inland, Kulturrummet m.m. Thisted Sejlklub vil få mulighed for kort at fortælle om sejlklubben.

Mod betaling spørger kommunen, om vi kan stå for levering og servering af kaffe og brød. De forventer, at der kommer 50 mennesker +/- 20-25.

Har du lyst og mulighed for at hjælpe med ovennævne, så ret henvendelse til Simon Kristensen mobil 24417924.