Problemer med brug af sejlklubbens traktor.

Skrevet af Jørgen Møller Larsen.

Problemer med brug af sejlklubbens traktor.

For at imødegå problemer, som måske opstår ved flytning af både i den kommende tid, arrangeres et kursus i brug af sejlklubbens traktor. 

Kurset afviklet 01.04.2017 kl. 8.00 på parkeringspladesn foran Jollehuset. 

Instruktører på kurset er medlemmer af bestyrelsen samt andre kompetente personer med fotstand på lystbåde og traktor. 

Hver kursusdeltager får et duelighedsbevis.  Kun medlemmer med duelighedsbevis må herefter betjene traktoren.

Betjening af Sejlklubbens materiel sker stadig for egen risiko. Måske kan din personlige forsikringspræmie blive reduceret, hvis du kan fremlægge duelighedsbevis til brug af traktor i Thisted Sejlklub. Efter kurset bør man derfor kontakte eget forsikringsselskab. 

Kan du ikke deltage i kurset den 01.04.2017 kl.8.00, bedes du rette henvendelse til formanden. Han vil så forsøge at gentage kurset.