Informationsaften vedrørende "Projekt J70"

Skrevet af Simon Kristensen.

Et udvalg i bestyrelsen har sammen med Per Hovmark gennem vinteren vurderet på mulighederne for at styrke ungdomsarbejdet i alderssegmentet 15-25 år i sejlklubben.

Lars Klemme og Co. udfører i dag et fint arbejde med de helt unge juniorer. Når de unge når konfirmationsalderen, må vi imidlertid nok konstatere, at vi i klubben mangler et seriøst  tilbud, der kan give dem fart og vind i håret og være med til at fastholde deres interesse for sejlads.

For et par år siden valgte vi bl.a. på den baggrund at tilmelde os Sejlsportsligaen, idet dette måske kunne være en "øjenåbner" for sportssejlads. Vi sejler igen i år i Ligaen, og planen er, at vi skal have nedsat gennemsnitsalderen i klubbens båd.

Med den målsætning at fastholde/tiltrække de unge, at give mulighed for træning til Ligaen og udvikle nye unge sejlere, er det derfor vores målsætning, at vi via fondsmidler, sponsorater og egne midler kan erhverve 2 stk. sportsbåde af mærket J70, som er den båd, DS benytter i Ligaen.

Vi har derfor udarbejdet ansøgning til fondsmidler, koncept til tegning af sponsorater og budget for drift og samlet økonomi, ligesom vi har vurderet på organisering. 

Vi vil gerne fortælle mere om vore tanker, hvorfor vi indkalder til informationsaften i sejlkubben torsdag, d. 16.3.2017 kl. 19.00, hvor vi nærmere vil redegøre for ovennævnte. Alle er velkommen,  og tilmelding er ikke nødvendig.