Båden "MADS er solgt.

Skrevet af Jørgen Møller Larsen.

Thisted Sejlklub har nu afhændet klubbens gamle ledsagerbåd "Mads"