EFTERLYSNING

Skrevet af Jørgen Møller Larsen.

En træmast til en færøsk træjolle er forsvundet fra jollehuset.

Et af vores nye medlemmer Samal Poulsen efterlyser sin træmast, som er forsvundet fra jollehuset. Masten og årer til hans færøske træjolle var på min anvisning lagt ind under mastereolen i jollehuset.

Da Samal Poulsen ville have sin båd pakket ned, ville han anvende masten til støtte for en presenning.

Masten var imidlertid ikke, der hvor han havde lagt den.

Årerne lå på gulvet i jolleskuret, men masten manglede.

Samal Poulsen har taget årerne ud i sin båd på vinterpladsen.

Har nogle flyttet eller fjernet masten, bedes vedkommende straks lægge masten tilbage under mastereolen. 

Ejeren af den mast til en sejlbåd, som er lagt nederst i mastereolen i jollehuset, bedes henvende sig til mig (materialeforvalteren Jørgen Møller Larsen tlf. 4252 4557). Måske ved vedkommende noget om den forsvundne mast.