Bade- og toiletrum for gæstesejlere er lukket for vinteren

Skrevet af Jørgen Møller Larsen.

Nu er sejlersæsonen ved at være slut.

Bade- og toiletrum for gæstesejlere er derfor lukket. Det vil i en af de nærmeste dage blive rengjort, og vand tappes af anlægget til brusere og toilet.

På mandag den 7. november vil vand og strøm til broerne blive afbrudt. Dog vil der være adgang til strøm på bro F (fiskerihavnen) hele vinteren. Medlemmer, der ønsker at have deres båd i vandet gennem vinteren, kan flytte båden ind på bro F.

Der bliver lukket for vandet på vinterpladsen og i jollehuset midt i november, så vi kan undgå frostskader.