Generalforsamling 2016

Skrevet af Simon Kristensen.

Husk generalforsamling mandag, d. 7. nov. 2016.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest d. 15. oktober 2016.

Dagsorden følger senere, jf. vedtægter.