Biltrafik og parkering under Liga Stævne 26. aug. til 28. aug.

Skrevet af Jørgen Møller Larsen.

Biltrafik og parkering påpladsen foran klubhuset bør begrænses mest muligt i weekenden 26. - 28. aug.

Da der vil være stor aktivitet på parkeringspladsen foran klubhuset, bør man i videst mulig omfang undlade biltrafik og parkering på pladsen. 

Der er stor risiko for at køretøjer i perioder kan blive spærret inde, fordi  konkurrencebåde skal i eller op af vandet ved kranen. Nødvendig transport af konkurrencebåde, containere o.l på parkeringspladsen gør det særdeles uhensigtsmæssigt med privat trafik og parkering på pladsen.