Uheld med mastekran.

Skrevet af Jørgen Møller Larsen.

I sidste weekend blev der tabt en mast, som lavede en bule ovenpå olietanke.. Heldigvis kom ingen personer til skade. Skade på Sejlklubbens materiel er også begrænset, og der er ingen udsivning af olie fra tanken. Tankanlægget er fuld funktionsdygtig.

Den ene vejer på mastekranen er beskadiget, men bliver repareret, så snart Havnesmeden har reservedelene i hus - formentlig i morgen fredag den 10. juni.

Uheldet skyldes forkert anvendelse af kranen.

Hvis ikke man er fortrolig med anvendelse af kran eller mastekran, bør man spørge erfarne sejlere om assistance til brug af materiellet. Alle er instillet på, at vi hjælper hinanden, så tøv ikke med at spørge. Husk, det er store kræfter, vi arbejder med. Forkert anvendelse, kan få fatale følger.

Der er forsvundet en accu-boremaskine fra materialerummet. Hvis nogen har lånt denne, skal den straks leveres tilbage på sin plads.

Medlemmer er naturligvis velkomne til at låne klubbens værktøj, men værktøjet skal straks efter brug lægges på plads i materialerummet.

Intet af Sejlklubbens materiel må ikke uden tilladelse fra materialeforvalteren (tlf. 4252 4557) fjernes fra Sejlklubbens adresse.