Oddesundbroen lukkes til sommer....

Skrevet af Simon Kristensen.

Vi har modtaget høringsbrev fra Cowi vedr. reparation af Oddesundbroen. Heri er bl.a. anført:

"På vegne af Vejdirektoratet og Banedanmark ansøger COWI Søfartsstyrelsen om
tilladelse til at der ikke udføres klapåbninger på Oddesundbroen i perioden tirsdag
d.14.06.2016 til torsdag d. 23.06.2016 og derved spærre gennemsejlingsfaget
for skibe som kræver broåbning.

COWI vil endvidere ansøge Søfartsstyrelsen om tilladelse til i perioden fra juni
2016 til august 2016, at begrænse antallet af klapåbninger for lystsejlere til én
gang hver hele time i stedet for én gang hver halve time"

Hvis vi modtager ændringer efter høringsfristens udløb d. 16.5., vil det blive annonceret her på siden.