Skønne faciliteter i Thisted Sejlklub

Skrevet af Jørgen Møller Larsen.

Lad os glæde os over vore skønne faciliteter, et fantastisk dejligt klubhus med skøn udsigt og nyt køkken.

Vi kan også glæde os over, at Thisted Sejlklubs økonomi er i fin form.  Det skyldes ikke mindst, at mange medlemmer udfører et stort ulønnet arbejde for og i klubben. 

Klubhuset, som det fremstår er desværre ikke gratis at drive. Der er investeret kraftigt i huset, og løbende vedligeholdelse bliver også til penge.

For at vi forsat kan glædes over vore gode faciliteter og vores gode økonomi, finder vi det nødvendigt, at medlemmer, der benytter klubhuset betaler et mindre beløb på 5,00 kr. hver gang en går ind i huset.

Denne betaling sker ved, at der automatisk finder  registrering sted ved hjælp af vores videocamera. Registreringen sker hver gang adgangskoden aktiveres på klubhusets dør. 

Ved elektronisk persongenkendelse, vil vores IT-system automatisk kunne opkræve betalingen månedsvis for at gå ind i klubhuset. Opkrævning sker ved udgangen af hver måned, første gang 30.04.2016. Det må dog påregnes ved opstarten af systemet, at der skal ske en personlig kontrol af opkrævningssystemet, ved at kassereren gennemser videooptagelserne.

Opkrævningerne vil foreløbig kun finde sted fra 01-04-2016 til 31-10-2016.

Har man ærinde til huset i forbindelse med pligter for Thisted Sejlklud, kan man undgå opkrævning, hvis man holder et klubflag over hovedet inden man går ind af døren.

Det er vores opfattelse, at det opkrævningssystem vil sikre Sejlklubbens gode økonomi fremover.

Med venlig hilsen

På bestyrelsens vegne 

NretNrfireNrseksten