Foråret er nært forestående.

Skrevet af Jørgen Møller Larsen.

Vi er nu i marts - den første forårsmåned ifølge kalenderen. Folk begynder i det små at pusle om bådene i hallerne og på vinterpladsen.

I havnen skal der nu gøres klar til at bådene kommer i vandet. Pælene ved broerne skal ses efter, og nødvendige reparationer  og fornyelser skal foretages. Flåden til at slå plæene i havnens bund er sat i vandet, så der er ingen undskyldninger for at komme i gang med pælearbejdet.

Det er især pælene i Fiskerihavnen, der trænger til at blive set efter. Derfor beder vi bådejere, der har både liggende ved broen F i Fiskerigavnen om at flytte bådene til en anden plads i havnen, så Brobisserne kan komme til med den grønne flåde. 

Hvis vi kan få de 6 både ved bro F i Fiskerihavnen flyttet en af de aller nærmeste dage, regner vi med at pælearbejdet kan være færdig inden udgangen af uge 11.