Ny kasserer.

Skrevet af Simon Kristensen.

Jakob Haaning har desværre meddelt bestyrelsen, at han ønsker at trække sig fra bestyrelsesarbejdet i Thisted Sejlklub.

I stedet for Jakob indtræder vores suppleant, Per Hansen, som nyt bestyrelsesmedlem. Per overtager samtidig hvervet som kasserer.

Vi takker Jakob for hans tid i bestyrelsen og ser fremt til det nye samarbejde med Per.