Julen nærmer sig.

Skrevet af Jørgen Møller Larsen.

Nu, hvor vi står foran årets korteste dag, drosles sejlklubbens aktiviteter for 2015 stærkt ned. For Brobisserne sluttede årets aktiviteter med en beskeden julefrokost sammen med ansatte ved Thisted Havn.

I går fredag den 18. dec. om eftermiddagen hyggede 32 personer sig sammen i nogle timer med lidt godt til ganen og til halsen.

Efter nytår står et stort arbejde med etablering af nyt køkken og venter. Der vil også være lidt arbejde med pæle og broer, som skal udføres i løbet af vinteren.

Status på ombygningen af klubhusets køkken er, at der ventes på byggetilladelsen. Vi regner med at den foreligger umiddelbart efter nytår. Når tilladelsen foreligger, går vi straks i gang med ombygningen. Vi håber og tror på, at køkkenet er færdigt i begyndelsen af marts 2016.

Med denne korte orientering, vil vi ønske alle medlemmer i Thisted Sejlklub en rigtig god jul.