Bestyrelsens konstituering.

Skrevet af Simon Kristensen.

I går blev generalforsamlingen afviklet, og der vil snaret følge referat herfra.

Et af punkterne var valg til bestyrelsen. Her blev Simon Kristensen genvalgt som formand. Der var også genvalg til Jakob Haaning.

Vores mangeårige materielforvalter, Niels Jørgen Pedersen, havde desværre valgt ikke at modtage genvalg. Bestyrelsen foreslog i stedet Jørgen Møller Larsen som kandidat til bestyrelsen.

Jørgen Møller Larsen blev valgt uden modkandidat. Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig således:

Formand: Simon Kristensen

Næstformand: Jens Mølgaard

Kasserer: Jakob Haaning

Sekretær: Claudia Werner

Materielforvalter: Jørgen Møller Larsen.

Thisted, d. 10. november 2015 / Bestyrelsen