STANDEREN HEJST - SÆSONEN STARTET

Skrevet af Lars Klemme.

Et perfekt vejr - 65 glade medlemmer - dejligt klubhus : så var "scenen sat" for årets STANDERHEJSNING !

Festudvalget havde igen lagt sig i selen og og med tilbud om dejlig mad og god musik, trukket forventningsfulde medlemmer af huse, og gav de fremmødte en god start på sæsonen. TAK til festudvalget.

Dieseltanken er OGSÅ tanket op med nyt "billig" MARINEDIESEL - dvs der skal IKKE tilsættes forskelligt dyrt kemi til denne diesel. Det utætte sted ER nu repareret, og leverandøren er bedt om at komme med en LÆNGERE slange hurtigst muligt - årsagen til utætheden var, at slangen faktisk var lidt for kort til nogle af de større både, hvorfor slangen blev vredet / klemt under tankningerne.