Betingelser

Skrevet af Administrator.

Startgebyr: 300 kr./båd
Forplejning: 100 kr./person

Jeg
er indeforstået med, at jeg først er tilmeldt, når jeg har indbetalt
gebyret.
Betalingen kan ske til følgende bankkonto:
Konto i Sparekassen
Thy: 9090 0000776106.

Jeg bekræfter, at den tilmeldte båd vil
være udrustet og bemandet forsvarligt til at gennemføre sejladsen, og at jeg er
medlem af en sejlklub, der er anerkendt af den nationale myndighed. Tilmeldingen
er bindende.
Sidste frist for tilmelding fredag d. 31./5 2013 kl.
23:59